Advertisement

Methodisch handelen

April 2019
 • S. Runia
 • W. K. Visser
 • J. Tiebie
 • Y. F. Heerkens
Chapter
 • 217 Downloads

Samenvatting

In de diëtistische zorgverlening staat het methodisch handelen centraal. Methodisch handelen betekent dat de diëtist doelgericht, bewust, systematisch en procesmatig werkt. Dit proces omvat zes stappen: aanmelding, diëtistisch onderzoek, diëtistische diagnose, behandelplan/behandeling, evaluatie en afsluiting. Een belangrijke schakel hierin is de diëtistische diagnose, het beroepsspecifieke oordeel van de diëtist over het gezondheidsprofiel van de cliënt. De diëtistische diagnose beschrijft (problemen in) het functioneren van de cliënt, waarbij de problemen op voedingsgebied, gerelateerd aan de van invloed zijnde medische, externe en persoonlijke factoren, centraal staan. Kritisch redeneren is een belangrijke vaardigheid bij het formuleren van de diëtistische diagnose. De diëtistische diagnose is de basis voor het opstellen van het behandelplan, inclusief de SMART beschreven dieetbehandeldoelen. Naast methodisch werken is gestructureerde en meetbare registratie van gegevens noodzakelijk om inzicht te krijgen in de dieetbehandeling en de resultaten daarvan, zowel voor de individuele cliënt als op groepsniveau. Voor de vastlegging van het diëtistische zorgproces zijn de richtlijnen Probleem geOriënteerde Registratie (POR) en de Classificaties en Codelijsten voor de Diëtetiek van belang; deze worden in het hoofdstuk ‘Eenduidig taalgebruik’, (Visser et al. 2019) besproken. Voor het vaststellen van de effectiviteit van het diëtistisch handelen is het gebruik van meetinstrumenten belangrijk; deze worden beschreven in het hoofdstuk ‘Meetinstrumenten voor de diëtetiek’.

Literatuur

 1. Beens MC, Heerkens YF. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut (NPi); 1999.Google Scholar
 2. Deming WE. Out of the crisis. Cambridge (Massachusetts): MIT Center for Advanced Engineering Study; 1986.Google Scholar
 3. Drucker PF. The practice of management. Management by objectives. New York: Harper & Row; 1954.Google Scholar
 4. Heerkens YF, Visser WK, Tiebie J, Runia S. Meetinstrumenten voor de diëtetiek. Informatorium voor Voeding & Diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum: 2019; 1.Google Scholar
 5. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Basisset medisch specialistische zorg kwaliteitsindicatoren 2018. Den Haag: Ministerie VWS. https://www.igj.nl/documenten/indicatorensets/2017/01/01/basisset-medisch-specialistische-zorg.
 6. Kuiper C, Balm M. Paramedisch Handelen. Utrecht: Uitgeverij Lemma; 2001.Google Scholar
 7. Lacey K, Pritchett E. Nutrition care process and model: ADA adopts road map to quality care and outcomes management. J Am Diet Assoc. 2003;103:1061–72.CrossRefGoogle Scholar
 8. Lie E, Heerkens YF. Classificaties en codelijsten voor de diëtetiek. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut (NPi); 2003.Google Scholar
 9. Markensteijn P. Stop SMART, be FUZZY! http://www.markensteijn.com/smart.htm; 2004.
 10. Mosterd H, Kruijswijk Jansen J. Methodisch verplegen, een modelmatige benadering van de praktijk. Utrecht: De Tijdstroom; 1997.Google Scholar
 11. Neelemaat F, Ozturk H, Runia S, Visser WK, Weijs P. Kritisch redeneren in de diëtetiek (hoofdstuk 1). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam; 2016.Google Scholar
 12. NVD. Kwaliteitsborgingsnorm. www.nvdietist.nl; 1996.
 13. NVD. Doelmatiger POR. www.nvdietist.nl; 1998.
 14. NVD. Richtlijn rapportage van diëtist aan verwijzer. www.nvdietist.nl; 2001.
 15. NVD. Beroepsprofiel diëtist. www.nvdietist.nl; 2013a.
 16. NVD. Screening directe toegankelijkheid. www.nvdietist.nl; 2013b.
 17. RIVM. ICF Nederlandse vertaling van de international classification of functioning, disability and health. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002.Google Scholar
 18. Visser WK, Runia S, Tiebie J, Heerkens YF. Eenduidig taalgebruik bij het diagnostisch en therapeutisch handelen van de diëtist. Informatorium voor Voeding & Diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum: 2019; 1.Google Scholar
 19. Werkgroep ‘Introductie POR’ Probleem geOriënteerdeRegistratie. Een handleiding voor het gebruik van het POR-model. Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD); 1988.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • S. Runia
  • 1
 • W. K. Visser
  • 2
 • J. Tiebie
  • 3
 • Y. F. Heerkens
  • 4
 1. 1.Afdeling DiëtetiekUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrechtNederland
 2. 2.Dienst DiëtetiekLeids Universitair Medisch CentrumLeidenNederland
 3. 3.Dieet CompleetHoornNederland
 4. 4.Hogeschool van Arnhem en NijmegenNijmegenNederland

Personalised recommendations