Advertisement

Het hoogbegaafde kind

  • Jan van der Ploeg
Chapter

Samenvatting

Wanneer we spreken van een hoogbegaafd kind, dan gaat het meestal om intelligente kinderen die op school goed kunnen leren. In feite omvat intelligentie echter ook aspecten als creativiteit en sociale sensitiviteit. Maar het hoogbegaafde kind wordt toch vooral gezien als het knapste kind van de klas. De school weet vaak geen raad met hen. De leerkracht heeft meestal niet voldoende tijd om hen te begeleiden. Dus wordt er gezocht naar minder geslaagde oplossingen, zoals een klas overslaan of opname in een aparte klas of school. Hoogbegaafde leerlingen presteren soms minder dan zij kunnen om niet op te vallen. Ook kunnen zij last hebben van ouders die te veel van hen verwachten of eisen. Vaak wordt verwacht dat hoogbegaafde kinderen op alle terreinen uitblinken. Dat is niet geval. Met name de sociale ontwikkeling kan problemen geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan van der Ploeg
    • 1
  1. 1.OegstgeestNederland

Personalised recommendations