Advertisement

Gezondheid

  • Tim van Iersel
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Gezondheid is een belangrijke waarde voor ieder mens, ook voor de persoon met dementie. Zorgverleners willen de gezondheid van die persoon graag behouden of bevorderen. Dilemma’s rondom de waarde van gezondheid ontstaan wanneer iemand met dementie geniet van eten of drinken, roken of drank, terwijl dat zijn gezondheid schaadt. Het kan ook voorkomen dat de persoon door zijn ongezonde leefstijl veel zorg vraagt, wat ten koste kan gaan van zorg voor anderen. Uitgangspunt moet zijn om steeds te monitoren wat voor de persoon met dementie de kwaliteit van leven bepaalt en daarvoor te kiezen, al is dat soms ongezond. De beperking hieraan is wel dat dat niet de rechtvaardige verdeling van zorg in de weg mag staan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Tim van Iersel
    • 1
  1. 1.WoonZorgcentra HaaglandenDen HaagNederland

Personalised recommendations