Advertisement

Vroegere autonomie

  • Tim van Iersel
Chapter
Part of the Nursing-Dementiereeks book series (NUDEM)

Samenvatting

Autonomie is de vrijheid om de keuzes te maken die bij jouw leven passen. Mensen met dementie kunnen niet altijd hun keuzes overzien. Daarom zijn zij soms wilsonbekwaam ten aanzien van die te nemen keuze. Als iemand met dementie niet zelf kan beslissen, wordt dat door een vertegenwoordiger gedaan. Er kunnen dilemma’s rondom de vroegere autonomie ontstaan wanneer iemand met dementie bijvoorbeeld andere eetgewoonten krijgt, of vroeger een verzorgd uiterlijk belangrijk vond, maar dat nu niet meer wil. Een schriftelijke wilsverklaring helpt om de vroegere autonomie van de persoon met dementie te waarborgen; als iemand zijn wens op het huidige moment nog kenbaar kan maken, gaat dat echter in principe voor. In de afweging bij dilemma’s bij dementie rondom de vroegere autonomie is het belangrijk om de autonomie van dit moment het zwaarst te laten wegen. De grens is wanneer iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt, of de waardigheid van anderen aantast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Tim van Iersel
    • 1
  1. 1.WoonZorgcentra HaaglandenDen HaagNederland

Personalised recommendations