Skip to main content

Digitalisering in de zorg – voorwaarde voor procesverbetering

 • 1399 Accesses

Samenvatting

Meer dan ooit tevoren biedt digitalisering in de zorg nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de doelmatigheid, een gelijkwaardiger relatie tussen arts en patiënt en effectieve behandelmethoden. In dit hoofdstuk geven we een kort historisch perspectief wat digitalisering tot nu toe voor de zorg heeft betekend en kijken we vooral vooruit naar de kansen die verdere digitalisering biedt voor artsen en patiënten. Digitalisering gaat echter niet alleen om de invoering van digitale technologie. Digitalisering is met name een veranderproces dat diep ingrijpt in de dagelijkse praktijk van artsen en zorgverleners, in de leefwereld van mensen met een chronische aandoening en in de interactie tussen arts en patiënt. Digitalisering leidt inherent tot democratisering. Digitale informatie komt breder beschikbaar waardoor grenzen vervagen. Initieel leidt dit bij professionals vaak tot angst voor verlies van autonomie en autoriteit. Informatie delen met patiënten en met andere zorgverleners in het zorgproces is cruciaal voor het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van zorg. Daarnaast biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden om artsen te helpen bij het verwerken van steeds grotere hoeveelheden data, het stellen van een correcte diagnose en het bepalen van de best passende behandeling.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-2161-2_16
 • Chapter length: 6 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   44.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-2161-2
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Hardcover Book
USD   59.99
Price excludes VAT (USA)

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and Permissions

Copyright information

© 2019 Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature

About this chapter

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Ouvry, A. (2019). Digitalisering in de zorg – voorwaarde voor procesverbetering. In: Kreier, F., Verberk-Jonkers, I. (eds) De dokter en digitalisering. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2161-2_16

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-2161-2_16

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-2160-5

 • Online ISBN: 978-90-368-2161-2

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection