Advertisement

Adolescentie en de wifi-generatie

 • J. J. L. Derksen
Chapter

Samenvatting

De adolescentie biedt voor ouders de mogelijkheden om de hechtingsband die in de vroege kindertijd is vormgegeven opnieuw te bestendigen. In de turbulente puberteit loert echter het gevaar van weeffouten in de ouder-kindrelatie. Naast hechting gaat het weer over het ontwikkelen van een eigen identiteit en het overwinnen van problemen. Deze kritische periode komt onder druk te staan door het toegenomen gebruik van smartphones, tablets en sociale media. Naast allerlei fysieke ongemakken raakt het puberbrein toenemend afgesteld op het prikkelzoekend netwerk ten koste van de volgehouden aandacht. Contacten leggen via sociale media draagt daarnaast bepaald niet bij aan de kwaliteit van relaties en versterkt zelfs de gevoelens van eenzaamheid. Wanneer is het gebruik van sociale media en gamen nu problematisch en wat kunnen ouders en professionals eraan doen? Ouders kunnen de regie in handen nemen door betrokkenheid te tonen en daarnaast door zelf het goede voorbeeld te geven.

Literatuur

 1. Allen, K. A., Ryan, T., Gray, D. L., Mclnerney, D. M., & Waters, L. (2014). Social media use and social connectedness in adolescents: The positives and potential pitfalls. The Australian Educational and Developmental Psychologist. 31(1), 18–31. https://doi.org/10.1017/edp.2014.2.CrossRefGoogle Scholar
 2. Alter, A. (2017). Waarom smartphones, apps en sociale media zo verslavend zijn. Amsterdam: Maven Publishing.Google Scholar
 3. Arns, M., Heijden, K. B., Arnold, L. E., & Kenemans, J. L. (2013). Geographic variation in the prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: The Sunny perspective. Biological Psychiatry, 74(8), 585–590. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2013.02.010.CrossRefGoogle Scholar
 4. Cheung, C. H. M., Bedford, R., Urabain de, I. R., Karmiloff-Smith, A., & Smith, T. J. (2017). Daily touchscreen use in infants and toddlers is associated with reduced sleep and delayed sleep onset. Scientific Reports, 7. https://doi.org/10.1038/srep46104.
 5. Eijnden, R. J., Lemmens, J. S., & Valkenburg, P. M. (2016). The social media disorder scale. Computers in Human Behavior, 61, 478–487.CrossRefGoogle Scholar
 6. Keijzer. (2013). Een tijdschrift is een Ipad die niet werkt (Video bestand), 11 april. Geraadpleegd van http://bit.ly/2xrPTKc.
 7. Kuin, M., Eenhoorn, A., & Paternotte, A. (2016). Pittige pubers: Opvoeden van je kind met ADHD of autisme. Leuven: Lannoo Campus.Google Scholar
 8. Martin-Beltrán, M., Tigert, J. M., Peercy, M. M., & Silverman, R. D. (2017). Using digital texts vs. paper texts to read together: Insights into engagement and mediation of literacy practices among linguistically diverse students. International Journal of Educational Research, 82, 135–146. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.01.009.CrossRefGoogle Scholar
 9. Park, C., & Park, Y. R. (2014). The conceptual model on smart phone addiction among early childhood. International Journal of Social Science and Humanity, 4, 147.  https://doi.org/10.7763/IJSSH.2014.V4.336.CrossRefGoogle Scholar
 10. Sociaal en Cultureel Planbureau (2016, 21 december). Communicatie via (sociale) media. Geraadpleegd van http://bit.ly/2noScte.
 11. Spitzer, M. (2016). Digiziek, pleidooi voor offline leven. Amsterdam: Atlas Contact.Google Scholar
 12. Twenge, J. M. (2017). iGen, why today’s super-connected kids are growing up less rebellious more tolerant, less happy – and completely unprepared for adulthood. New York: Atria books. Google Scholar
 13. Valkenburg, P. (2014). Schermgaande jeugd. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • J. J. L. Derksen
  • 1
 1. 1.PsychologieRadboud UniversiteitNijmegenNederland

Personalised recommendations