Advertisement

De actualiteit van de opvoedpraktijk; ideologieën die over elkaar heen buitelen?

 • J. J. L. Derksen
Chapter

Samenvatting

De vraag naar zorg voor psychische problemen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Onze jonge generatie kent opvallend veel uitvallers; afgekeurd op psychische gronden, kampend met depressie, burn-out en chronische vermoeidheid. In de eerste 1.000 dagen wordt de basis gelegd voor alle gezonde draagkracht en voor de echte preventie van al die psychische maar ook veel somatische aandoeningen. Nu het risico op ziekte, hongersnood en vroegkinderlijke sterfte lager is dan ooit zijn de bedreigingen voor de ontwikkeling vaak geïndividualiseerd. In het perspectief van de drukke carrières die ouders combineren met de zorg die de etikettenregen met zich meebrengt zie je vaak dat zij teleurgesteld raken over het gezin dat zij dachten op te bouwen. Er is behoefte aan een nieuwe pedagogiek gebaseerd op betrouwbare kennis waarmee we de psychologische basis van onze nieuwe generaties versterken.

Literatuur

 1. Achor, S. (2013). Before happiness: The 5 hidden keys to achieving success, spreading happiness, and sustaining positive change. New York: Crown Business.Google Scholar
 2. Acosta, R. M., & Hutchison, M. (2017). The happiest kids in the world. Bringing up children the Dutch way. London: Doubleday.Google Scholar
 3. Arboned (2015). Verzuim door stress op steeds jongere leeftijd. Geraadpleegd van http://bit.ly/2uWdeSV.
 4. Barclay, K., & Myrskylä, M. (2016). Advanced maternal age and offspring outcomes: Reproductive aging and counterbalancing period trends. Population and Development Review, 42(1), 69–94.CrossRefGoogle Scholar
 5. Bronsveld, E. (2014). Temperamentvolle kinderen. Utrecht: Kosmos Uitgevers.Google Scholar
 6. CBS (2017). Personen naar economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid. Geraadpleegd van http://bit.ly/2wM9Y01.
 7. Chua, A. (2011). Strijdliedvan de tijgermoeder. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers.Google Scholar
 8. Clinton, H. R. (1996). It takes a village and other lessons children teach us. New York: Simon and Schuster.Google Scholar
 9. Cornelissen, J. (2011). Operatie zorg, naar een driedeling in de gezondheidszorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 10. Dekker, J. (2011). Verschuivende pedagogische ambities in de Nederlandse geschiedenis. In W. Koops, M. de Winter & M. Pieper (Red.), Wereldwijd opvoeden. Amsterdam: SWP Uitgeverij.Google Scholar
 11. Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boeving, W., & Os, J. van (2015). Goede GGZ Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 12. Derksen, J. (2015). Iedereen een psychische aandoening? Utrecht: de Tijdstroom.Google Scholar
 13. Eerkens, M. (2012). Wat doen we met de baby? Haarlem: Bertram en De Leeuw uitgevers.Google Scholar
 14. Gopnik, A. (2017). De opvoedparadox. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 15. Groen, A., & Vuijsje, H. (2012). Slikken, zwijgen en schenken. De Groene Amsterdammer. Geraadpleegd van http://bit.ly/2xyxuuu.
 16. Harari, Y. N. (2014). Sapiens: A brief history of human kind. London: Harvill Secker.Google Scholar
 17. Harris, J. R. (1999). Het misverstand opvoeding (vertaling: Maas, T. & Teixeira de Mattos, L.). Amsterdam: Altlas Contact B.V.Google Scholar
 18. HBSC (2013). Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. Geraadpleegd van http://bit.ly/2wge4Or.
 19. Hermans, D., & Rozenbroek, E. (2017). Geef dat kind een slok jenever. Houten: Uitgeverij Unieboek|Het Spectrum.Google Scholar
 20. HR praktijk (2013). Verzuim(duur) blijft dalen. Geraadpleegd op 23 januari 2018 van http://bit.ly/2DCnZ4c.
 21. Hutschemaekers, G. (1990). Neurosen in Nederland. Nijmegen: Sun.Google Scholar
 22. Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Amsterdam: Amsterdam University Press B.V.Google Scholar
 23. Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Archives of General Psychiatry, 62(7), 593–602.  https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.593.CrossRefGoogle Scholar
 24. Leij, A. van der (2013). De pretparkgeneratie. Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar.Google Scholar
 25. LVVP (2015). Huisarts behandelt meer patiënten met psychische klachten. Geraadpleegd op 23 januari 2018 van http://bit.ly/2wVEMcn.
 26. Os, J. van (2015). De DSM-5 voorbij. Leusden: Diagnosis Uitgevers.Google Scholar
 27. Rijksoverheid (2013). 1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress. Geraadpleegd van http://bit.ly/2fQU0vh.
 28. Roovers, D. (2017). Mensen maken. Amsterdam: Ambo/Anthos.Google Scholar
 29. Smeets, I. (2016). Zoete kinderen eten geen suiker. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 30. Trimbos-instituut (2012). GGZ in tabellen. Geraadpleegd van http://bit.ly/2xhUoqG.
 31. Unicef (2013). Child-wellbeing in rich countries: A comparative overview. Geraadpleegd van http://bit.ly/2fBi80.
 32. Winter de, M. (2011). Verbeter de wereld begin bij de opvoeding. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 33. Wennberg, J. E., & Fisher, E. S. (2006). The care of patients with severe chronic illness: A report on the medicare program by the dartmouth atlas project. Geraadpleegd van http://bit.ly/2uWnw5d.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • J. J. L. Derksen
  • 1
 1. 1.PsychologieRadboud UniversiteitNijmegenNederland

Personalised recommendations