Advertisement

Competenties voor emotieregulatie in de psychotherapie

 • Nelleke J. Nicolai

Samenvatting

De meeste mensen die een hulpverlener opzoeken in Nederland hebben last van uit de pas lopende gevoelens, zoals angsten of een sombere stemming. Angststoornissen en depressieve stoornissen horen tot de bulk van de behandelingen van de ggz. Bij de meeste mensen is het evenwicht verloren tussen positieve en negatieve emoties of ze kunnen geen afstand nemen van bepaalde gevoelens of ze kennen zichzelf eigenlijk niet.

Literatuur

 1. 1.
  Kramer U, Pascual-Leone A, Despland J-N, De RotenY. Emotion in an alliance rupture and resolution sequence: a theory building case study. Counselling and Psychotherapy Research 2014;14:263-71.Google Scholar
 2. 2.
  Malan D, Coughlin Della Selva P. Lives transformed: a revolutionary method of dynamic psychotherapy. London: Karnac, 2006.Google Scholar
 3. 3.
  Fonagy P, Gergely G, Jurist E, Target M. Affect regulation, mentalization and the development of the self, New York: Other Press, 2002.Google Scholar
 4. 4.
  Allen J, Fonagy P, editors. Handbook of mentalization-based treatment. New York: Wiley, 2006.Google Scholar
 5. 5.
  Jurist, E., Slade A. & Bergner, S. (2008). Mind to mind. Infant research, neuroscience and psychoanalysis New York Other Press.Google Scholar
 6. 6.
  Schore A. Affect regulation and the repair of the self. New York Norton, 2003.Google Scholar
 7. 7.
  Schore A. The science of the art of psychotherapy. New York: Norton, 2012.Google Scholar
 8. 8.
  Marks-Tarlow T. Clinical intuition in psychotherapy: The neurobiology of embodied response. New York: Norton, 2011.Google Scholar
 9. 9.
  Fosha D, Siegel D, Solomon M. The healing power of emotion: Affective neuroscience, development and clinical practice. New York: Norton, 2009.Google Scholar
 10. 10.
  Luyten P, Fonagy P. The neurobiology of mentalizing. Personality Disorders Theory, Research and Treatment 2015;6:366-79.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Nelleke J. Nicolai

There are no affiliations available

Personalised recommendations