Advertisement

Ontregelde emoties: vervreemding

 • Nelleke J. Nicolai

Samenvatting

Hoe je moet omgaan met emoties leer je al vroeg, in de eerste relaties met anderen, zoals in de vorige hoofdstukken beschreven. En dan vooral in de relatie met ouders en verzorgers. Het is niet alleen nature, het is ook niet alleen nurture. Het is een interactie, een subtiele samenwerking tussen genen en omgeving. We betreden daarmee het terrein van de epigenetica.

Literatuur

 1. 1.
  Schore A. Affect regulation and the origin of the self. Mahwah (NJ): Erlbaum, 1994.Google Scholar
 2. 2.
  Lyons-Ruth K, Yellin C, Melnick S, Atwood G. Expanding the concept of unresolved mental states: hostile/helpless states of mind on the Adult Attachment Interview are associated with disrupted mother-infant communication and infant disorganization. Dev Psychopathol 2005;17:1-23.Google Scholar
 3. 3.
  Lyons-Ruth K, Yellin C, Melnick S, Atwood G. Childhood experiences of trauma and loss have different relations to maternal Unresolved and Hostile-Helpless states of mind on the aai. Attach Hum Dev 2003;5:330-52.Google Scholar
 4. 4.
  Lyons-Ruth K, Spielman E. Disorganized infant attachment strategies and helpless-fearful profiles of parenting: integrating attachment research with clinical intervention. Infant Ment Health J 2004;25:318-35.Google Scholar
 5. 5.
  Lyons-Ruth K, Dutra L, Schuder MR, Bianchi I. From infant attachment disorganization to adult dissociation: relational adaptations or traumatic experiences? Psychiatr Clin North Am 2006;29(1):63-86.Google Scholar
 6. 6.
  Ardizzi M, Martini M, et al. Impact of childhood maltreatment on the recognition of facial expressions of emotions. PLoS One 2015;10.Google Scholar
 7. 7.
  Den Hollander AM, Bruijn JA, Trijsburg RW. Alexithymie: fenomenologie, etiologie en therapeutische aspecten. Tijdschrift voor Psychiatrie 1991;33:577-91.Google Scholar
 8. 8.
  Kooiman CG. Alexithymia: Childhood factors and unexplained physical symptoms [dissertation]. Leiden: Rijksuniversiteit, 2003Google Scholar
 9. 9.
  Grubrich Simitis I. From concretism to metpahor: Thoughts on some theoretical and technical aspects of the psychoanalytical work with children of Holocaustsurvivors. The Psychoanalytic Study of the Child 1984;39:301-19.Google Scholar
 10. 10.
  Sacks O. A leg to stand on. London: Picador, 1984.Google Scholar
 11. 11.
  Ekman P. Gegrepen door emoties. Amsterdam: Nieuwezijds, 2003.Google Scholar
 12. 12.
  Van der Hart O, Nijenhuis ers, Steele K. Structural dissociation and the treatment of chronic traumatisation New York: Norton, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Nelleke J. Nicolai

There are no affiliations available

Personalised recommendations