Advertisement

Emoties en gehechtheid

 • Nelleke J. Nicolai

Samenvatting

In het vorige hoofdstuk noemde ik al hoe belangrijk de rol van ouders en verzorgers is voor de emotieregulatie, maar eigenlijk is het nog sterker: gehechtheid is het ultieme systeem voor affect- en stressregulatie. We hebben dit systeem gemeen met alle zoogdieren. Zodra een dier geboren wordt, is het voor de overleving van belang om zo dicht mogelijk bij de moeder of de kudde te blijven. Een beroemd voorbeeld was dat van de dieronderzoeker Lorenz. Het gansje dat hem als eerste zag, vlak nadat het uit het ei kroop, heeft de rest van zijn leven achter Lorenz, of liever diens laarzen, aangewandeld. Kleine kalfjes doen dat door zo snel mogelijk op te krabbelen zodat ze achter hun moeder aan kunnen lopen. Kleine aapjes klemmen zich aan de vacht van hun moeder vast.

Literatuur

 1. 1.
  Ainsworth M, Blehar MC, Waters E, Wall S. Patterns of attachment. .A psychological study of the strange situation.Hillsdale (NJ), Lawrence Erlbaum, 1978.Google Scholar
 2. 2.
  IJzendoorn MH. Gehechtheid van ouders en kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1994.Google Scholar
 3. 3.
  Fonagy P, Allison E. The role of mentalizing and epistemic trust in the therapeutic relationship. Psychotherapy 2014;51:372-80.Google Scholar
 4. 4.
  Blaffer Hrdy S. Mothers and others: The evolutionary origins of mutual understanding. Cambridge (MS): Harvard University Press, 2009.Google Scholar
 5. 5.
  Fonagy P, Steele H, Steele M, Moran G, Higgit A. The capacity for understanding mental states. Infant Mental Health Journal 1991;12:201-18.Google Scholar
 6. 6.
  Fonagy P, Steele H, Steele M. Maternal representations of attachment during pregnancy predict organization of infant-motherattachment at one year of age. Child Development 1991;62:891-905.Google Scholar
 7. 7.
  Hazan C, Shaver PhR. Romantic love conceptualised as an attachmentprocess. Journal of Personality and Social Psycholog 1987; 52:511-24.Google Scholar
 8. 8.
  Mikulincer M, Shaver PhR. Attachment in adulthood. Structure dynamics and change. New York. Guilford Press, 2007.Google Scholar
 9. 9.
  Fairbairn RW. Endopsychic structure considered in terms of objectrelationships. International Journal of Psychoanalysis 1941;25:70-92.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Nelleke J. Nicolai

There are no affiliations available

Personalised recommendations