Advertisement

Samenvatting

Voor we verdergaan met de ontregeling van emoties, besteed ik in dit hoofdstuk eerst aandacht aan een aantal emoties sec. Zoals gesteld zijn emoties geen losse entiteiten; ze zijn actiegericht en contextgericht. Ze ontstaan niet vanuit het niets, ze gaan ergens over en ze hebben een bedoeling. In elk geval maken ze ons gewaar dat er iets schort in onze relatie tot onszelf en de buitenwereld.

Literatuur

 1. 1.
  Ekman P. Gegrepen door emoties. Amsterdam: Nieuwezijds, 2003.Google Scholar
 2. 2.
  Panksepp J, Biven L. The archeology of mind: Neuroevolutionary origins of human emotions. New York: Norton, 2012.Google Scholar
 3. 3.
  Groen J. Afgunst regeert de wereld. Amsterdam/Meppel,Boom, 1986.Google Scholar
 4. 4.
  Bradley B, DeFife, JA, Guarnaccia C, et al. Emotion dysregulation and negative affect: association with psychiatric symptoms. Journal of Clinical Psychiatry 2011;72:685-91.Google Scholar
 5. 5.
  DiGiuseppe R, Tafrate R. Understanding anger disorders. Oxford. Oxford University Press, 2007.Google Scholar
 6. 6.
  De Botton A. Statusangst. Amsterdam: Atlas, 2004.Google Scholar
 7. 7.
  Freud S. Het Unheimliche. In: Cultuur en religie 2. Meppel: Boom , 1919/1996. p. 153.Google Scholar
 8. 8.
  Freud S. Het Unheimliche. In: Cultuur en religie 2. Meppel: Boom , 1919/1996. p. 194.Google Scholar
 9. 9.
  Glas G. Angst, beleving, structuur, macht. Meppel, Boom, 2001.Google Scholar
 10. 10.
  Spinoza B. Ethica. Zeist: Wereldbibliotheek, 2002.Google Scholar
 11. 11.
  De Waal F. Een tijd voor empathie. Amsterdam: Contact, 2010.Google Scholar
 12. 12.
  Block Lewis H. Shame and guilt in neurosis. New York: International Universities Press., 1971Google Scholar
 13. 13.
  Herman J. Trauma en herstel. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993.Google Scholar
 14. 14.
  Wurmser L. The mask of shame. Baltimore: Johns Hopkins, 1981.Google Scholar
 15. 15.
  Morrison A. Shame: The underside of narcissism. Hillsdale (NJ): Analytic Press, 1989.Google Scholar
 16. 16.
  Nathanson D. Shame and pride: affect, sex and the birth of the self. New York: Norton Press, 1994.Google Scholar
 17. 17.
  Broucek FJ. Shame and the self. New York: Guilford Press, 1991.Google Scholar
 18. 18.
  Mollon Ph. Shame and jealousy: The hidden turmoils. London: Karnac, 2002.Google Scholar
 19. 19.
  Tas L.Van body gloss naar schaamte. Psychoanalytisch Forum 1993;3:30-72.Google Scholar
 20. 20.
  Schalkwijk F. Emoties bij jongeren: Theorie en diagnostiek van het geweten. Amsterdam: Boom, 2011.Google Scholar
 21. 21.
  Scheff T. Emotions, the social bond & human reality . Cambridge: Cambridge University Press, 1997.Google Scholar
 22. 22.
  Lewis M, Havilland-Jones J, editors. Handbook of emotions. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2000.Google Scholar
 23. 23.
  Goffmann E.The presentation of self in everyday life. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre, 1956.Google Scholar
 24. 24.
  Cooley CH. Human nature and the social order. New York: Scribners, 1902. p.152.Google Scholar
 25. 25.
  Tagney J, Dearing R. Shame and guilt. New York: Guilford Press, 2002.Google Scholar
 26. 26.
  Baneke J. Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen: Over psychologie, criminaliteit en cultuur Amsterdam: Bert Bakker, 2009.Google Scholar
 27. 27.
  Schalkwijk F. Schaamte: de emotie bij negatieve zelfevaluatie. Tijdschrift voor Psychoanalyse 2003;4:208-21.Google Scholar
 28. 28.
  Winnicott DW. Ego distortion in terms of true and false self. In: Winnicott DW. The maturational process and the facilitating environment: Studies in the theory of emotional development. New York: iup, 1965, p. 140-52.Google Scholar
 29. 29.
  Retzinger S. Shame in the therapeutic relationship. In: Gilbert P, Andrews B, editors. Shame: interpersonal behavior, psychopathology and culture; .Oxford, Oxford University Press, 1998. p. 206-22.Google Scholar
 30. 30.
  Janoff-Bullmann R. Shattered assumptions: Toward a new psychology of trauma. New York: Free Press, 1992.Google Scholar
 31. 31.
  Frazetto G. Waarom we voelen wat we voelen. Amsterdam: Atlas Contact, 2014. p.61.Google Scholar
 32. 32.
  Frijda N. De emoties. 6e dr. Amsterdam: Bert Bakker, 1993/2005.Google Scholar
 33. 33.
  Girard R. De romantische leugen en de romaneseke waarheid. Kampen: Kok Agora, 1961.Google Scholar
 34. 34.
  Klein M. Envy and gratitude :a study of unconscious sources. London: Tavistock, 1957.Google Scholar
 35. 35.
  Vingerhoets A. Tranen: Waarom mensen huilen. Amsterdam: Bert Bakker, 2011.Google Scholar
 36. 36.
  Brown G, Harris T. The social origins of depression. New York: Free Press, 1978.Google Scholar
 37. 37.
  Didion J. Het jaar van magisch denken. Amsterdam: Prometheus, 2005.Google Scholar
 38. 38.
  Van den Bout J, Boelen PA, de Keijser J. Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 1998.Google Scholar
 39. 39.
  Hong Kingston M. The woman warrior: a memoir of a girlhood among ghosts. New York: Knopf, 1976.Google Scholar
 40. 40.
  Freud S. Rouw en melancholie. Psychoanalytische theorie I. Meppel: Boom, 1917/1985.Google Scholar
 41. 41.
  Oates JC. A widow's story: A memoir.Londen, Harper Collins, 2011.Google Scholar
 42. 42.
  Aragno A. Transforming mourning: a new psychoanalytic perspective on the bereavement process. Psychoanalysis and Contemporary Thought 2003;26: 427-62.Google Scholar
 43. 43.
  Ariès Ph. Centuries of childhood. New York: Vintage Books, 1962.Google Scholar
 44. 44.
  Wiersema L. Troostende dialogen. In: Zevalkink J, Groenendijk I, redactie. Psychoanalyse in de media. Amsterdam: Van Gorcum/npi, 2012. p.20-36.Google Scholar
 45. 45.
  Van der Heijden afth. Tonio. Amsterdam: De Bezige Bij, 2013.Google Scholar
 46. 46.
  Enquist A. Contrapunt, Amsterdam: Arbeiderspers, 2008.Google Scholar
 47. 47.
  Thomése PF. Schaduwkind. Amsterdam: Contact, 2003.Google Scholar
 48. 48.
  Bowlby J. Loss, sadness and depression. Londen, Penguin Books, 1980.Google Scholar
 49. 49.
  Parkes C, Prigerson H. Bereavement: Studies of grief in adult life. Londen, Penguin, 2010.Google Scholar
 50. 50.
  Fischer H. Why we love: The nature and chemistry of romantic love. New York: Henry Holt, 2004.Google Scholar
 51. 51.
  Gilbert P, Andrews B, editors. Shame: interpersonal behavior, psychopathology and culture. Oxford: Oxford University Press, 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Nelleke J. Nicolai

There are no affiliations available

Personalised recommendations