Advertisement

Empathie pp 61-92 | Cite as

4 Onderscheid in empathie

 • Marc Hebbrecht
Chapter
 • 1.1k Downloads

Samenvatting

In deze bijdrage zal dieper worden ingegaan op de persoonsempathie en dit vanuit een psychodynamisch perspectief. Een psychodynamische benadering belicht de onbewuste aspecten en onderzoekt empathie vanuit meerdere perspectieven: de structuur van de persoonlijkheid, de levensgeschiedenis, de intrapsychische en interpersoonlijke dynamiek, de kwaliteit van de zelforganisatie enzovoort.

Literatuur

4.1

 1. Akhtar S. From schisms through synthesis to informed oscillation. Psychoanal Q 2000;69:265-88.Google Scholar
 2. Akhtar S. Psychoanalytic listening. methods, limits and innovations. London: Karnac, 2013.Google Scholar
 3. Aragno A. The language of empathy: an analysis of its constitution, development and role in psychoanalytic listening. J Am Psychoanal Assoc 2008;56:713-40.CrossRefGoogle Scholar
 4. Bion WR. Learning from experience. London: Heinemann; 1962.Google Scholar
 5. Bion WR. Attention and interpretation. London: Tavistock; 1970.Google Scholar
 6. Blécourt A de. Voelen denken en handelen in de psychoanalyse. Assen: Van Gorcum;1991.Google Scholar
 7. Bolognini S. L’empathie psychanalytique. Ramonville Saint-Agne: Erès; 2006.Google Scholar
 8. Boston Change Process Study Group. Change psychotherapy: A unifying paradigm. New York/London: Norton; 2010.Google Scholar
 9. Buie DH. Empathy: Its nature and limitations. J Am Psychoanal Assoc 1981;29, 281-307.CrossRefGoogle Scholar
 10. Doi T. The concept of amae and its psychoanalytic implications. Int Rev Psychoanal 1989;16:349-54.Google Scholar
 11. Elliott R, Bohart AC, Watson JC, Greenberg LS. Empathy. In: Norcross, JC, editor. Psychotherapy relationships that work: Therapist contributions and responsiveness to patients. Oxford: Oxford University Press; 2011.CrossRefGoogle Scholar
 12. Ferenczi S. The elasticity of psychoanalytic technique. In: Borossa J, editor. Selected writings: Sandor Ferenczi. London: Penguin Books; 1928/1999. p. 255-68.Google Scholar
 13. Hebbrecht M, Demuynck I. Empathie: Hoeksteen of struikelblok in psychoanalytische psychotherapie. Antwerpen: Garant; 2008.Google Scholar
 14. Jacobs TJ. Posture, gesture, and movement in the analyst: cues to interpretation and countertransference. J Am Psychoanal Assoc 1973;21:77-92.CrossRefGoogle Scholar
 15. Kohut H. Introspection, empathy, and psychoanalysis: an examination of the relationship between mode of observation and theory. J Am Psychoanal Assoc 1959;7:459-83.CrossRefGoogle Scholar
 16. Kohut H. On empathy. In: Ornstein P, editor. The search for the self, vol. 4, New York: International Universities Press; 1981/1990. p. 525-35.Google Scholar
 17. Kohut H. Introspection, empathy, and the semi-circle of mental health. Int J Psychoanal 1982;63:395-407.Google Scholar
 18. Kohut H. How does analysis cure? Chicago: University of Chicago Press; 1984.Google Scholar
 19. Norcross, JC, editor. Psychotherapy relations that work. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2011.Google Scholar
 20. Racker H. Transference and countertransference. London: Karnac; 1968/1991.Google Scholar
 21. Schafer R. Aspects of internalization. New York: International Universities Press; 1968.Google Scholar
 22. Schwaber EA. Reflections on Heinz Kohut’s last presentation ‘On empathy’. International Journal of Pychoanalytic Self Psychology 2010;5:160-76.CrossRefGoogle Scholar

4.2

 1. Barkham M, Shapiro D. Counselor verbal response modes and experienced empathy. J Consult Psychol 1986;33:3-10.CrossRefGoogle Scholar
 2. Gendlin ET. Focusing-oriented psychotherapy: A manual of the experiential method. New York: The Guilford Press; 1996.Google Scholar
 3. Vanaerschot G. Microprocesdiagnostiek als leidraad voor procesdirectieve interventies in cliëntgerichte psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie 2001;27:441-70.CrossRefGoogle Scholar
 4. Vanaerschot G. Microprocessen in de therapeutische relatie. In: Krikilion W, redactie. De therapeutische relatie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant; 2006. p. 37-53.Google Scholar
 5. Vanaerschot G. Empathie: een driefasisch proces. In: Lietaer G, Vanaerschot G, Snijders JA, Takens RJ, redactie. Handboek gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom; 2008. p. 81-119.Google Scholar
 6. Vanaerschot G. Working with interpersonal and intrapsychic anxiety through the empathically attuned therapeutic relationship. Person-centered & Experiential Psychotherapies 2013;12:3-15.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Marc Hebbrecht
  • 1
 1. 1.LeuvenBelgium

Personalised recommendations