Advertisement

Empathie pp E1-E1 | Cite as

Erratum behorend bij: ‘Empathie’

 • Greet Vanaerschot
 • Nelleke Nicolai
 • Marc Hebbrecht
Erratum
 • 1.1k Downloads

Erratum behorend bij: Greet Vanaerschot, Nelleke Nicolai, Marc Hebbrecht, Empathie, https://doi.org/10.1007/978-90-368-2038-7

Door een fout in online weergave zijn in hoofdstukken 4, 5 en 7 paragrafen verwerkt als hoofdstukken. Inmiddels zijn deze paragrafen bij de bewuste hoofdstukken gevoegd met als gevolg dat de hoofdstuknummering is aangepast. Dit boek bevat nu 8 hoofdstukken.

Book ISBN

Old no of chapters

Current chapters

978-90-368-2038-7

16

8

De hoofdstuk structuur van het boek is gecorrigeerd volgens onderstaand overzicht;

Original DOI

Primary DOI after correction

10.1007/978-90-368-2038-7

10.1007/978-90-368-2038-7

10.1007/978-90-368-2038-7_1

10.1007/978-90-368-2038-7_1

10.1007/978-90-368-2038-7_2

10.1007/978-90-368-2038-7_2

10.1007/978-90-368-2038-7_3

10.1007/978-90-368-2038-7_3

10.1007/978-90-368-2038-7_4

10.1007/978-90-368-2038-7_4

10.1007/978-90-368-2038-7_5

10.1007/978-90-368-2038-7_6

10.1007/978-90-368-2038-7_6

10.1007/978-90-368-2038-7_7

10.1007/978-90-368-2038-7_8

10.1007/978-90-368-2038-7_9

10.1007/978-90-368-2038-7_10

10.1007/978-90-368-2038-7_11

10.1007/978-90-368-2038-7_12

10.1007/978-90-368-2038-7_12

10.1007/978-90-368-2038-7_13

10.1007/978-90-368-2038-7_13

10.1007/978-90-368-2038-7_14

10.1007/978-90-368-2038-7_15

10.1007/978-90-368-2038-7_16

10.1007/978-90-368-2038-7_16

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Greet Vanaerschot
  • 1
 • Nelleke Nicolai
  • 1
 • Marc Hebbrecht
  • 2
 1. 1.UtrechtNederland
 2. 2.LeuvenBelgium

Personalised recommendations