Advertisement

Empathie pp 237-254 | Cite as

8 Een methodiek

 • Greet Vanaerschot
 • Nelleke Nicolai
Chapter
 • 1.1k Downloads

Samenvatting

Een Braziliaanse groep neurowetenschappers (Moll et al., 2014) beschreef kortgeleden hoe gevoelens van tederheid en affectie, opgeroepen door herinneringen aan troost of prettige contacten, via neurofeedback kunnen worden versterkt. Ze leiden tot toenemende empathie. De proefpersonen moesten herinneringen ophalen aan prettige situaties en kregen meteen feedback van de fmri: hoe meer een gebied ging ‘stralen’, hoe sterker kennelijk de gevoelens werden.

Literatuur

 1. Baron-Cohen S. Nul-empathie: Een theorie van menselijke wreedheid. Uitgeverij Nieuwezijds: Amsterdam; 2012.Google Scholar
 2. Decety J, Lamm C. Human empathy through the lens of social neuroscience. Scientific World Journal 2006;6;1146-63.CrossRefGoogle Scholar
 3. Decety J. The neurodevelopment of empathy in humans. Dev Neurosci 2010;32:257-67.CrossRefGoogle Scholar
 4. Elliott R, Bohart AC, Watson JC, Greenberg LS. Empathy. In: Norcross JC, editor. Psychotherapy relationships that work: Evidence-based responsiviness. 2nd ed. Oxford: University Press; 2011. p.132-52.CrossRefGoogle Scholar
 5. Gendlin ET. Focusing-oriented psychotherapy: A manual of the experiential method. New York: The Guilford Press; 1996.Google Scholar
 6. Hafkenscheid A. De interpersoonlijke component. In Colijn S, Snijders H, Thunissen M, Bögels S, Trijsburg W, redactie. Leerboek psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom; 2009. p. 109-21.Google Scholar
 7. Jamison l. The empathy exams. New York, Graywolf; 2014.Google Scholar
 8. Johnson JA, Cheek JM, Smither R. The structure of empathy. J Pers Soc Psychol 1983;45;1299-312.CrossRefGoogle Scholar
 9. Leijssen M. Oefenen in echtheid. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie 1999;37:207-16.Google Scholar
 10. Marci CD, Riess H. The importance of empathy in the patient-clincician relationship. The GAINS Quarterly 2007;2:1-4.Google Scholar
 11. Moll J, Weingartner JH, Bado P, Basilio R, Sato JR, et al. Voluntary enhancement of neural signatures of affiliative emotion using fmri neurofeedback. PLoS ONE 2014;9: e97343.CrossRefGoogle Scholar
 12. Ogden T. The analytic third: Implications for psychoanalytic theory and technique. Psychoanal 0 2004;53:167-95.CrossRefGoogle Scholar
 13. Riess H, Kelley JM, Bailey RW, Dunn EJ, Phillips M. Empathy training for resident physicians: a randomized controlled trial of a neuroscience informed curriculum. J Gen Intern Med 2012;27:1280-6.CrossRefGoogle Scholar
 14. Safran JD, Muran JC. Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment guide. New York: The Guilford Press; 2002.Google Scholar
 15. Vanaerschot G, Lietaer G, Gundrum M. Interactioneel proceswerk. In: Lietaer G, Vanaerschot G, Snijders JA, Takens RJ, redactie. Handboek gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom; 2008. p. 205-231.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Greet Vanaerschot
  • 1
 • Nelleke Nicolai
  • 1
 1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations