Skip to main content

Voeding van de oudere mens

December 2017

 • Chapter
 • First Online:
Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Samenvatting

Als de mens ouder wordt, treden er fysiologische veranderingen op en komen ziekte en beperkingen vaker voor. Deze veranderingen hebben onder meer effect op de energiebehoefte en op de eiwitbehoefte. Volgens de huidige inzichten is van de micronutriënten alleen de behoefte aan vitamine D verhoogd. Deze bedraagt voor 70-plussers 20 μg/dag. Voor ogenschijnlijk gezonde ouderen verandert de behoefte aan andere vitaminen en mineralen nauwelijks. Dat betekent dat bij een verlaagde energie-inneming de vitamine- en mineralendichtheid van de voeding moet toenemen. Dit kan bereikt worden door een verschuiving in de voedselkeuze, wat niet eenvoudig te bereiken is bij ouderen met weinig eetlust. Behalve fysiologische veranderingen en ziekten kunnen medicijngebruik en sociaal-psychologische problemen een effect hebben op de voedingsgewoonten. In dit hoofdstuk worden de meest gesignaleerde problemen in de voeding van ouderen besproken en er worden enkele praktische adviezen gegeven.

Gebaseerd op het hoofdstuk dat geschreven is door W.A. van Staveren (Informatorium voor Voeding & Diëtetiek, december 2005).

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

eBook
USD 19.99
Price excludes VAT (USA)
 • Available as EPUB and PDF
 • Read on any device
 • Instant download
 • Own it forever
Softcover Book
USD 27.99
Price excludes VAT (USA)
 • Compact, lightweight edition
 • Dispatched in 3 to 5 business days
 • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

Referenties

 • Allen, L. H. (2009). How common is vitamin B-12 deficiency? The American Journal of Clinical Nutrition, 89(2), 693S–696S.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Allen, L. H., Miller, J. W., Groot, C. P. G. M. de, Rosenberg, I. H., Smith, D., Refsum, H. et al. Biomarkers of nutrition for development (BOND): Vitamin B12 review. Zorgprofessionals zoals de diëtist, wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker die direct contact hebben met ouderen kunnen ouderen hierop attenderen. In press.

  Google Scholar 

 • Asselt, D. Z. van, Groot, L. C. de, Staveren, W. A. van, Blom, H. J., Wevers, R. A., Biemond, I., et al. (1998). Role of cobalamin intake and atrophic gastritis in mild cobalamin deficiency in older Dutch subjects. American Journal of Clinical Nutrition, 68, 328–334.

  PubMed  Google Scholar 

 • Clarke, R., Bennett, D., Parish, S., Lewington, S., Skeaff, M., Eussen, S. J., et al. (2014). Grodstein F; B-Vitamin Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of homocysteine lowering with B vitamins on cognitive aging: Meta-analysis of 11 trials with cognitive data on 22,000 individuals. The American Journal of Clinical Nutrition, 100(2), 657–666.

  Article  CAS  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • EFSA (2013). Scientific opinion on dietary reference values for energy. EFSA Journal,11(1), 1–112.

  Google Scholar 

 • Eussen, S. J. P. M., Groot, C. P. G. M. de, Clarke, R., Schneede, J., Ueland, P. M., Hoefnagels, W. H. L., et al. (2005). Oral vitamin B12 supplementation in elderly people with vitamin B12 deficiency: A dose-finding trial. Archives of Internal Medicine, 165(10), 1167–1172.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Gezondheidsraad (2012). Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D., publicatienr. 2012/15. Den Haag: Gezondheidsraad.

  Google Scholar 

 • Gezondheidsraad (2000). Voedingsnormen: calcium, vitamine D, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur en biotine. Den Haag: Gezondheidsraad: publicatie nr. 2000/12.

  Google Scholar 

 • Gezondheidsraad (2001). Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten, publicatienr. 2001/19R (gecorrigeerde editie: juni 2002). Den Haag: Gezondheidsraad.

  Google Scholar 

 • Gezondheidsraad (2003). Voedingsnormen: vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12, publicatienr. 2003/04. Den Haag: Gezondheidsraad.

  Google Scholar 

 • Martínez-Lapiscina, E. H., Clavero, P., Toledo, E., et al. (2013). Mediterranean diet improves cognition: The PREDIMED-NAVARRA randomised trial. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry , 84(12), 1318–1325. doi: 10.1136/jnnp-2012-304792.

 • Mensink, P. A. J. S., Bont, M. A. T. de, Remijnse-Meester, T. A., Kattemölle-van den Berg, S., Liefaard, A. H. B., Meijers, J. M. M., et al. (2010). Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Ondervoeding. Huisarts Wet, 53(7), S7–S10.

  Google Scholar 

 • Morley, J. E. (2015). Ageing successfully: The key to aging in place. Journal of the American Medical Directors Association, 16, 1005–10007.

  PubMed  Google Scholar 

 • Morley, J. E. (2003). Anorexia and weight loss in older persons. Journal of Gerontology: Medical Sciences, 58A(2), 131–137.

  CAS  Google Scholar 

 • Ngandu, T., Lehtisalo, J., Solomon, A., et al. (2015). A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): A randomised controlled trial. Lancet, 385(9984), 2255–2263. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60461-5.

 • Nijs, K., Graaf, C. de, Staveren, W. A. van, & Groot, L. C. de (2009). Malnutrition and mealtime ambiance in nursing homes. Journal of the American Medical Directors Association, 10(4), 226–229.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Nordic Council (2013). Nordic Nutrition Recommendations 2012. Copenhagen: Nordic Council.

  Google Scholar 

 • Raats, M., Groot, L. de, & Asselt, D. van. (2017). Food for the aging population (2nd ed.). Oxford: Woodhead Publishing.

  Google Scholar 

 • RIVM (2011). Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010. Bilthoven: RIVM.

  Google Scholar 

 • RIVM (2013). Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2010-2012. Bilthoven: RIVM.

  Google Scholar 

 • Schols, J. M., Groot, C. P. de, Cammen, T. J. van der, & Olde Rikkert, M. G. (2009). Preventing and treating dehydration in the elderly during periods of illness and warm weather. The Journal of Nutrition Health and Aging, 13(2), 150–157.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • Sinclair, A. J., Morley, J. E., & Vellas, B. (2012). Principles and Practice of Geriatric Medicine, John Wiley & Sons.

  Google Scholar 

 • Wielen, R. P. van der, Wild, G. M. de, Groot, L. C. de, Hoefnagels, W. H., & Staveren, W. A. van (1996). Dietary intakes of energy and water-soluble vitamins in different categories of aging. The Journals of Gerontology: Biological Sciences, 51, 100–107.

  Article  Google Scholar 

 • Wiersma, T., & Woutersen-Koch, H. (2014). NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie. Huisarts en Wetenschap, 57(9), 472–475.

  Article  Google Scholar 

 • World Alzheimer Disease Report (2015). The global impact of dementia. London: Alzheimer’s Disease International (ADI).

  Google Scholar 

Websites

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2017 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V.

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

de Groot, C.P.G.M., van de Rest, O., Haveman-Nies, A. (2017). Voeding van de oudere mens. In: Former, M., van Asseldonk, G., Drenth, J., Schuurman, C. (eds) Informatorium voor Voeding en Diëtetiek. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-1987-9_4

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-1987-9_4

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-1986-2

 • Online ISBN: 978-90-368-1987-9

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

Publish with us

Policies and ethics