Advertisement

Humor toepassen

Chapter
  • 439 Downloads

Samenvatting

Bulechek et al.:
  • Wijs de patiënt op de humoristische aspecten van een situatie.

Woordgrapjes maken, je verkleden, vertellen over een ludiek voorval… Verpleegkundigen zijn zonder dat ze er zelf misschien erg in hebben bezig met de humorinterventie. Moet je een verpleegkundige interventie wel onbewust inzetten of moet er een strategie aan ten grondslag liggen? En hoe ga je dan precies te werk? Is het toepassen van humor ook te leren?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations