Advertisement

Gepersonaliseerde voeding en zelfmonitoring

April 2017
 • M. Former
 • A. Ronteltap
 • B. D. S. Clabbers
Chapter
 • 597 Downloads

Samenvatting

In de nieuwe definitie voor gezondheid wordt gezondheid niet meer als een statische conditie beschouwd, maar als het dynamische vermogen van mensen om zich met veerkracht aan veranderende omstandigheden aan te passen. Hierin past het zelf regie voeren en zelfmanagement. Met behulp van gezondheidstools zijn lichaamsfuncties, zoals bloeddruk, hartslag, bloedglucosespiegel, zuurstofsaturatie, cognitieve prestaties en welbevinden, te meten. Ook zijn er apps op mobiele telefoons die helpen de voedselinname te monitoren of de nutriënten in het lichaam meten. Gepersonaliseerde voeding en leefstijladviezen sluiten hierbij aan. Voor bedrijven biedt dit de mogelijkheid om op het individu afgestemde producten en diensten te ontwikkelen. Diëtisten (en andere professionals) kunnen met behulp van innovaties op het gebied van zelfmonitoring persoonlijke gegevens verzamelen om de behandeling op de individuele cliënt af te stemmen. Gepersonaliseerde interventies zijn mogelijk effectiever en kunnen de compliance verhogen.

Literatuur

 1. Berezowska, A., et al. (2015). Consumer adoption of personalised nutrition services from the perspective of a risk–benefit trade-off. Genes Nutrition, 10(6). doi: 10.1007/s12263-015-0478-y.
 2. Huber, M., & Jung, H. P. (2015). Persoonsgerichte zorg is gebaat bij kennis van ziekte én van gezondheid. Een nieuwe invulling van gezondheid gebaseerd op de beleving van de patiënt: ‘Postieve gezondheid’. Bijblijven, 31, 589–597.Google Scholar
 3. Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. J., Kromhout, D., et al. (2011). How should we define health? BMJ, 343(4163), 235–237.Google Scholar
 4. Jacobsin, F. (2016). Kan Amerikaanse voedings-startup belofte waarmaken? Trending, 08 december 2016. Google Scholar
 5. Katen, M. ten. (2016). Zo duur is de zorg in Nederland niet. Financieel Dagblad, Geraadpleegd op 22 augustus 2016, www.fd.nl.
 6. Reichart, H. (2016). Gepersonaliseerde voeding en gezondheid. Voedingsindustrie vakblad.Google Scholar
 7. Ronteltap, A., Trijp, J. C. M. van, & Renes, R. J. (2009). Consumer acceptance of nutrigenomics-based personalised nutrition. British Journal of Nutrition, 101, 132–144.Google Scholar
 8. Smart Health Monitor. (2016). Onderzoek naar gebruik van apps, wearables en meters. Multiscope Marktonderzoek.Google Scholar
 9. Sprundel, M. van. (2016). DNA bepaalt menukaart. Kennislink, http://www.kennislink.nl/publicaties/dna-bepaalt-menukaart. Geraadpleegd op 10 januari 2017.
 10. Trijp, H. C. M. van, & Ronteltap, A. (2007). A marketing and consumer behavior perspective on personalized nutrition. Personalized Nutrition: Principles and Applications.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • M. Former
  • 1
 • A. Ronteltap
  • 2
 • B. D. S. Clabbers
  • 3
 1. 1.Informatorium voor Voeding & DiëtetiekAlmereThe Netherlands
 2. 2.Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab)Hogeschool UtrechtUtrechtThe Netherlands
 3. 3.Personalized Nutrition & HealthTNOZeistThe Netherlands

Personalised recommendations