Advertisement

Betrek de ouders erbij!

  • Eileen Kalkman
  • Miranda Rep

Samenvatting

Je kunt op verschillende manieren de ouders betrekken bij de beweegprogramma’s van Spelenderwijs bewegen. Bijvoorbeeld door hierover een ouderavond te organiseren. Dit kan heel verhelderend zijn. Je maakt de ouders duidelijk waarom jullie organisatie ervoor kiest om veel te bewegen met de kinderen en je geeft de ouders tips hoe zij zelf met hen thuis meer kunnen bewegen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • Eileen Kalkman
    • 1
  • Miranda Rep
    • 2
  1. 1.LandsmeerNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations