Advertisement

‘Spelenderwijs bewegen’ in je organisatie

  • Eileen Kalkman
  • Miranda Rep
Chapter

Samenvatting

Het is ontzettend belangrijk dat bewegen, net als de verzorgmomenten, een vaste dagelijkse gewoonte wordt binnen alle groepen. Zorg dat alle kinderen meerdere beweegmomenten per dag hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • Eileen Kalkman
    • 1
  • Miranda Rep
    • 2
  1. 1.LandsmeerNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations