Advertisement

Materiaal en ruimte

  • Eileen Kalkman
  • Miranda Rep
Chapter

Samenvatting

Hoe groter de ruimte, hoe meer de kinderen uitgedaagd worden tot bewegen. Zorg er wel voor dat er ook werkelijk beweegruimte is. Hoe minder meubilair er in de ruimte staat, hoe prettiger het is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • Eileen Kalkman
    • 1
  • Miranda Rep
    • 2
  1. 1.LandsmeerNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations