Advertisement

De beweegprogramma’s

  • Eileen Kalkman
  • Miranda Rep
Chapter

Samenvatting

Je zit met de kinderen op de grond in een kring. Vraag of de kinderen mee willen gaan op berenjacht. Lees het spannende verhaal voor uit het boek Wij gaan op berenjacht. Laat de kinderen de bewegingen uit het boek meedoen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • Eileen Kalkman
    • 1
  • Miranda Rep
    • 2
  1. 1.LandsmeerNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations