Advertisement

De voorbereiding

  • Eileen Kalkman
  • Miranda Rep

Samenvatting

Beweegprogramma’s voor dreumesen en peuters, zoals je die in hoofdstuk 2 vindt, zijn bedoeld als kant-en-klare gymlessen, die je gemakkelijk kunt uitvoeren. Ze zijn verantwoord opgebouwd met verschillende beweegactiviteiten. Actieve en rustigere onderdelen wisselen elkaar af.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  • Eileen Kalkman
    • 1
  • Miranda Rep
    • 2
  1. 1.LandsmeerNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations