Advertisement

Codex Medicus pp 257-297 | Cite as

Nierziekten

 • K. M. L. Leunissen
 • F. M. van der Sande
 • L. Verresen
Chapter

Samenvatting

Gekenmerkt door hematurie, proteïnurie, hypertensie, oedemen en soms door oligurie en acute nierinsufficiëntie. Dit ziektebeeld verloopt sneller en heeft andere oorzaken dan ‘rapidly progressive’ *glomerulonefritis. Aet. Kan optreden zowel na bacteriële als na virale of parasitaire infecties. Meest bekend is *acute poststreptokokkenglomerulonefritis. Zeldzamere infectieuze oorzaken zijn: stafylokokken, pneumokokken, lues, waterpokken, mazelen, rubella, mononucleosis infectiosa, cytomegalievirus, hantavirus, hepatitis B en malaria. Andere oorzaken zijn *anti-GBM-glomerulonefritis en systeemziekten: *lupus erythematodes disseminatus, henoch-schönlein-nefritis (zie *Anafylactoïde purpura), *polyarteriitis, *granulomatosis van Wegener. Zie ook *Glomerulonefritis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • K. M. L. Leunissen
  • 1
 • F. M. van der Sande
  • 2
 • L. Verresen
  • 3
 1. 1.Internist-nefroloog afd.Interne geneeskunde UniversiteitMaastrichtHolland
 2. 2.Universitair Medisch CentrumMaastrichtHolland
 3. 3.Ziekenhuis Oost-Limburg Genk en docent Pathofysiologie Universiteit HasseltHasseltBelgium

Personalised recommendations