Advertisement

Codex Medicus pp 1501-1523 | Cite as

Gezondheidsrecht

 • D. P. Engberts
 • H. Nys
 • Y. M. Koster-Reidsma
Chapter

Samenvatting

Plaatsbepaling. Het gezondheidsrecht is een betrekkelijk jonge juridische discipline. Vanaf de jaren zeventig is er sprake van een min of meer ingeburgerde juridische discipline. In Nederland was de gezichtsbepalende beoefenaar van het gezondheidsrecht in deze periode H.J.J. Leenen, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam van 1970 tot 1990. In België werd de beoefening van het gezondheidsrecht (vaak medisch recht genoemd) in de jaren zestig ontwikkeld door R. Dierkens aan de Universiteit te Gent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
  • 1
 • H. Nys
  • 2
 • Y. M. Koster-Reidsma
  • 3
 1. 1.hoofd sectie Ethiek en recht van de gezondheidszorgLeids Universitair Medisch CentrumLeidenThe Netherlands
 2. 2.Centrum voor Biomedische Ethiek en RechtKatholieke Universiteit LeuvenLeuvenBelgium
 3. 3.sectie Ethiek en Recht van de GezondheidszorgLeids Universitair Medisch CentrumLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations