Advertisement

Codex Medicus pp 1275-1294 | Cite as

Revalidatie

  • H. J. Stam
  • G. G. Vanderstraeten
Chapter

Samenvatting

Revalidatie van lichamelijk gehandicapten omvat meer dan behandeling alleen. Behandeling als curatieve handeling beoogt in de eerste plaats anatomischfysiologisch herstel. Revalidatie is het deel van de geneeskunde dat primair gericht is op behandeling van de patiënt met restinvaliditeit en op zijn functioneren in de maatschappij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • H. J. Stam
    • 1
  • G. G. Vanderstraeten
    • 2
  1. 1.Erasmus MCRotterdamThe Netherlands
  2. 2.Universitair ZiekenhuisGentBelgium

Personalised recommendations