Advertisement

Codex Medicus pp 745-787 | Cite as

Vrouwenziekten

  • B. C. J. M. Fauser
  • T. J. M. Helmerhorst
Chapter

Samenvatting

Alle bloedverlies uit de vagina anders dan door een normale menstruatie. Vormen: 1. Bloedverlies uit de wand van de vulva, introitus vaginae, vagina en cervix uteri; 2. bloedverlies uit de uterus, onderverdeeld in premenarchaal bloedverlies, *menorragie, *metrorragie, *tussentijds bloedverlies, *doorbraakbloeding, *postmenopauzaal bloedverlies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • B. C. J. M. Fauser
    • 1
  • T. J. M. Helmerhorst
    • 2
  1. 1.Universitair Medisch CentrumUtrechtThe Netherlands
  2. 2.Erasmus MCRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations