Advertisement

Endocrinologie

  • J. A. Romijn
  • J. W. A. Smit
Chapter

Samenvatting

Aet. Veroorzaakt door overmatige groeihormoonproductie. Meestal door een tumor in de hypofyse en soms door een tumor elders (ectopische productie). Overmatig GRH uit de hypothalamus of elders in het lichaam geproduceerd (tumor) is een zeldzame oorzaak. Sympt. Algemene hypertrofie van bot en weke delen (vergrote handen en oren, diasteem van de tanden, grote tong, wenkbrauwen, klachten dat de hoed- of schoenmaat groter wordt en dat ringen niet meer passen).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • J. A. Romijn
    • 1
  • J. W. A. Smit
    • 1
  1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations