Advertisement

Behandelprotocol SCGT

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft het protocol SCGT van sessie tot sessie. Voorafgaand wordt aandacht besteed aan diagnostiek, effectmetingen en het adviesgesprek.

Supplementary material

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations