Advertisement

Behandelrationale

 • Michiel van Vreeswijk
 • Jenny Broersen
Chapter
 • 1.4k Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de rationale van de twee kortdurende protocollen (SCGT en SEPT) toegelicht. Er is aandacht voor het aantal sessies, het werken met de drie hoogst scorende schema’s en modi, de beperking van deelinterventies en video-opname van de therapiesessies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Michiel van Vreeswijk
  • 1
 • Jenny Broersen
  • 2
 1. 1.DelftThe Netherlands
 2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations