Advertisement

Individuele schematherapie

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de onwikkeling van individuele schematherapie beschreven, waarbij verschillende wetenschappelijke studies worden genoemd. Aan bod komen de verschillen tussen SCGT-/SEPT-protocol en individuele schematherapie in de genoemde gerandomiseerde studies als ook de verschillen tussen een individueel format en een groepsformat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations