Advertisement

Valkuilen en tips

 • Michiel van Vreeswijk
 • Jenny Broersen
Chapter
 • 1.5k Downloads

Samenvatting

Er zijn diverse valkuilen waar de therapeut bij het geven van een SCGT(-g) en SEPT(-g) voor moet oppassen. Diverse algemene en speciefiek valkuilen in het kortdurend werken binnen de individuele schematherapie en de schemagroepstherapie worden besproken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Michiel van Vreeswijk
  • 1
 • Jenny Broersen
  • 2
 1. 1.DelftThe Netherlands
 2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations