Advertisement

Inleiding

  • Michiel van Vreeswijk
  • Jenny Broersen
Chapter

Samenvatting

Deze handleiding behandelt twee kortdurende schematherapie protocollen (SCGT en SEPT) die los van elkaar of – voor een langere therapie – achtereenvolgend kunnen worden aangeboden. De protocollen zijn geschikt voor individuele schematherapie en voor schemagroepstherapie. Voor beide protocollen is ook een werkboek voor patiënten gemaakt. In dit hoofdstuk wordt kort toelichting gegeven op het ontstaan van deze twee kortdurende schematherapie protocollen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Michiel van Vreeswijk
    • 1
  • Jenny Broersen
    • 2
  1. 1.DelftThe Netherlands
  2. 2.AmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations