Advertisement

Het begint in de buik …

De impact van prenatale factoren op ontwikkeling van agressief gedrag
 • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Vrijwel alle peuters gaan door een periode waarbij ze snel en vaak ontploffen van boosheid. Gaandeweg krijgen ze meer controle over hun emoties en agressie. Toch zijn er verschillen in hoeverre kinderen hun agressieve gedragingen leren beteugelen. Welke voorwaarden tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte zorgen dat de ontwikkeling van agressief en antisociaal gedrag goed of juist ongunstig verloopt?

Literatuur

 1. Alink, L. R., Mesman, J., Zeijl, J. van, Stolk, M. N., Juffer, F., Koot, H. M., et al. (2006). The early childhood aggression curve: Development of physical aggression in 10- to 50-month-old children. Child Development, 77, 954–966.  https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2006.00912.x.CrossRefGoogle Scholar
 2. Dekoviç, M., Asscher, J. J., Slagt, M. I. & Boendermaker, L. (2005). Preventieprogramma’s voor kinderen en hun effect op crimineel gedrag van volwassenen (2005). In R. Loeber, M. Hoeve, W. Slot & P. van der Laan, (Red.), Jonge criminelen die volwassen worden. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 3. Lange, M. de, Matthys, W., Foolen, N., Addink, A., Oudhof, M., & Vermeij, K. (2015). Richtlijn ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Utrecht: NJi.Google Scholar
 4. Prinzie, P. (2004). Waarom doet mijn kind zo moeilijk. Moeilijk gedrag begrijpen efficiënt straffen en belonen. Tielt: Lannoo.Google Scholar
 5. Raaijmakers, M. A. J., Smidts, D. P, Sergeant, J. A., Maassen, G. H., Posthumus, J. A., Engeland, H. van, et al. (2008). Executive functions in preschool children with aggressive behavior: Impairments in inhibitory control. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 1097–1107.  https://doi.org/10.1007/s10802-008-9235-7.CrossRefGoogle Scholar
 6. Reid, J. B., Patterson, G. R., & Snyder, J. (2002). Antisocial behavior in children and adolescents. A developmental analysis and model for intervention. Washington: American Psychological Association.CrossRefGoogle Scholar
 7. Smaling, H. J. A. (2017). Maternal reflective functioning: Influence on parenting practices and the early development of externalizing behavior. Proefschrift, Leiden: Universiteit Leiden. http://hdl.handle.net/1887/46723.
 8. Suurland, J. (2017). Aggressive behavior in early childhood. The role of prenatal risk and self-regulation. Proefschrift. Leiden: Universiteit Leiden. http://hdl.handle.net/1887/51343.
 9. Tremblay, R. E., Nagin, D. S., Séguin, J. R., Zoccolillo, M., Zelazo, P. D., Boivin, M., et al. (2004). Physical aggression during early childhood: Trajectories and predictors. Pediatrics, 114, 043–e53.  https://doi.org/10.1542/peds.114.1.e43.CrossRefGoogle Scholar
 10. Watts, T. W., Duncan, G. J., & Quan, H. (2018). Revisiting the marshmallow test: A conceptual replication investigating links between early delay of gratification and later outcomes. Psychological Science. Advance online publication.  https://doi.org/10.1177/0956797618761661.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Merel van Dorp
  • 1
 1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations