Advertisement

Berekend opleiden (AORTA-model)

 • Leo Berrevoets
 • Bart Berden
 • Geert van den Brink
Chapter

Samenvatting

In de gezondheidszorg is manpowerplanning vitaal. Instellingen moeten voldoende personeel hebben om te kunnen voldoen aan de continue behoefte van patiënten aan zorg, onderzoek en behandeling. In de praktijk constateren we evenwel dat er regelmatig perioden zijn met een tekort aan personeel. Als er bijvoorbeeld te weinig verpleegkundigen zijn, neemt de instroom voor opleidingen toe. En als er minder vacatures zijn, is men geneigd minder personen aan te nemen voor opleidingsplaatsen, zeker als het ook moeite kost om pas afgestudeerden in de eigen organisatie te plaatsen. Om dit probleem van overschotten en tekorten te voorkomen, is er het zogenoemde AORTA-model. Dit model is in dit hoofdstuk uitgewerkt en bedoeld om ontwikkelingen in dit kader te monitoren en te sturen. Daarmee wordt een langetermijnbeleid voor opleiden ontwikkeld en vormt het een instrument voor strategische personeelsplanning. Diverse aspecten worden besproken, waarbij gebruikgemaakt wordt van kwantitatieve gegevens en praktijkvoorbeelden.

Literatuur

 1. Rijksoverheid. (2007). Arbeidsmarktbrieven VWS. Geraadpleegd via www.rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/.
 2. Rijksoverheid. (2008). Arbeidsmarktbrieven VWS. Geraadpleegd via www.rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/.
 3. Rijksoverheid. (2009). Arbeidsmarktbrieven VWS. Geraadpleegd via www.rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/.
 4. Rijksoverheid. (2011). Arbeidsmarktbrieven VWS. Geraadpleegd via www.rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/.
 5. Rijksoverheid. (2013). Arbeidsmarktbrieven VWS. Geraadpleegd via www.rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
 6. Schuur, B., & Diermanse, I. (2004). Sturen op de verpleegkundige formatie. ZM Magazine.Google Scholar
 7. Vandeputte-Niemegeers, L. (voorzitter). (2000). Onderzoek verpleegkundige arbeidsmarkt academische ziekenhuizen; Deelrapport 5; Toekomstige functie-opbouw, kwalificaties en opleidingsconsequenties in AZ-en. Begeleidingscommissie Onderzoek Verpleegkundige Arbeidsmarkt.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Leo Berrevoets
  • 1
 • Bart Berden
  • 2
 • Geert van den Brink
  • 3
 1. 1.Adviesgroep PVIRadboudumcNijmegenThe Netherlands
 2. 2.Elisabeth-TweeSteden ZiekenhuisTilburgThe Netherlands
 3. 3.RadboudumcNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations