Advertisement

Leiderschap, samenwerken en effectieve teams

 • Christianne Lennards
 • Hans Bodt
 • Mark Tiemessen
 • Bart Berden
Chapter

Samenvatting

‘Wat maakt een team in de zorg succesvol’ en ‘wat zijn daarbij kenmerken van effectief leiderschap’? Succesvolle resultaten van een team hangen in belangrijke mate af van de effectieve en efficiënte werkwijze en de manier waarop dit kan worden bereikt. Daarbij spelen rationele elementen en niet-rationele, minder goed meetbare processen een rol. Denk daarbij naast leiderschap aan motivatie, interactie, inspraak, groepsdynamica, en organisatiecultuur. Er wordt ingegaan op de kenmerken van effectieve teams, waarbij er aandacht is voor teamrollen en teamontwikkeling. De wijze waarop een team functioneert wordt besproken in de context van zijn omgeving én hoe hierop invloed kan worden uitgeoefend. Dit wordt in een ziekenhuis mede bepaald door algemene organisatiekenmerken. Vervolgens worden enkele relevante modellen voor leiderschap behandeld en komen wij op basis van onze eigen ervaringen tot conclusies en een afronding van dit hoofdstuk.

Literatuur

 1. Amelsvoort, P. van (1999). De moderne sociotechnische benadering. Vlijmen: ST-Groep.Google Scholar
 2. Belbin, M. (1998). Teamrollen op het werk. Amsterdam: Academic Services.Google Scholar
 3. Benders, J., & Amelsvoort, P. van (2000). Zelfsturende teams in de dienstverlening. Utrecht: Lemma.Google Scholar
 4. Covey, S.R. (2002). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 5. Gawande, A. (2012). Het checklist manifest: over de juiste manier van werken. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 6. Greenleaf, R. (1991). The servant as leader. Indianapolis: The Greenleaf Center.Google Scholar
 7. Hersey, P., & Blanchard, K.H. (1977). Management of organizational behavior. Utilizing human resources (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.Google Scholar
 8. Kuipers, H., & Amelsvoort, P. van (1990). Slagvaardig organiseren. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.Google Scholar
 9. Mintzberg, H. (2006). Organisatiestructuren. Amsterdam: Pearson Benelux B.V.Google Scholar
 10. Nuijten, I. (2011). Dienend-leiderschap, van wetenschap naar succes in de praktijk. Servant-Leadership: Paradox or Diamond in the Rough? Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit.Google Scholar
 11. Schoor, J. van der, & Kloppenburg, M. (2006). Wanneer teams iets toevoegen: Teamontwikkeling als bewust proces. Vaktijdschrift Opleiding & Ontwikkeling, 9, 11–15.Google Scholar
 12. Weggeman, M. (2008). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Rotterdam: Scriptum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Christianne Lennards
  • 1
 • Hans Bodt
  • 2
 • Mark Tiemessen
  • 3
 • Bart Berden
  • 4
 1. 1.Máxima Medisch CentrumVeldhoven en EindhovenThe Netherlands
 2. 2.Eigen praktijkThe Netherlands
 3. 3.Adviesgroep PVIRadboudumcNijmegenThe Netherlands
 4. 4.Elisabeth-TweeSteden ZiekenhuisTilburgThe Netherlands

Personalised recommendations