Advertisement

Flexibel personeel als vaste waarde in ontwikkeling

 • Bas van Leeuwen
 • Ad van Zutphen
Chapter

Samenvatting

Het vergroten van de flexibiliteit van een organisatie draagt eraan bij dat organisaties zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Met gemiddeld 68 % zijn de personeelskosten de grootste kostenpost voor zorginstellingen. Het gemakkelijker kunnen aanpassen van de personeelssamenstelling en daarmee ook van de personeelskosten aan veranderende omstandigheden is voor veel organisaties binnen de zorg van (levens)belang gebleken. Flexibiliteit wordt een steeds belangrijker ‘vast’ onderdeel in de bedrijfsvoering. Daarbij is een goede integratie van personeel met een vast contract en personeel met een intern/extern flexibel contract noodzakelijk en ook wenselijk om optimale kennisdeling te laten plaatsvinden. Daarnaast zijn, met een steeds groter wordende impact op de bedrijfsvoering, de tevredenheid en motivatie van flexibele medewerkers een belangrijk issue. Daar gaat het in dit hoofdstuk om: hoe kan een zorgorganisatie maximaal rendement en resultaat behalen uit flexibel personeel, om zo kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en te zorgen voor zeer gemotiveerde en tevreden medewerkers.

Literatuur

 1. Bosch, N., Vuuren, D. van, Wilkens, M., & Roelofs, G. (2012). De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzpresultaat halen uit personeel om zo kw. Geraadpleegd via CPB (http://www.cpb.nl/publicatie/de-huidige-en-toekomstige-groei-van-het-aandeel-zzp-ers-in-de-werkzame-beroepsbevolking).
 2. CBS. (2015b). Zorginstellingen; kerncijfers, financil-NL/menu/thema. Geraadpleegd via Statline (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81451NED&LA=NL).
 3. Chkalova, K., Goudswaard, A., Sanders, J., & Smits, W. (2015). Dynamiek op de Nederlands arbeidsmarkt J., & Smits, W. (2015). 51. Den Haag: TNO & CBS.Google Scholar
 4. Donker van Heel, P., Wit, J. de, & Buren, D. van. (2013). Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers. Rotterdam: ECORYS Nederland BV.Google Scholar
 5. Essen, G. van, Jettinghoff, K., Velde, F. van der, & Wilschut, J. (2015). Inventarisatie flexibele arbeid in zorg en welzijn. Den Haag: CAOP, KIWA.Google Scholar
 6. Friedlander, F. (1964). Job characteristics as satisfiers and dissatisfiers. Journal of Applied Psychology, 48, 388.CrossRefGoogle Scholar
 7. Goudswaard, A., Wijk, E. van, & Verbiest, S. (2014). De toekomst van flex. Hoofddorp: TNO.Google Scholar
 8. Herzberg, F. (1987). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 65(5), 109–120.Google Scholar
 9. UWV. (2015, 16 juni). Zorg Sectorbeschrijving. Geraadpleegd via UWV werken aan perspectief (http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Sectorbeschrijving%20Zorg%20def.pdf).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Bas van Leeuwen
  • 1
 • Ad van Zutphen
  • 1
 1. 1.Driessen HRMHelmondThe Netherlands

Personalised recommendations