Advertisement

Capaciteitsinzet van klinische fysiotherapie: de optimale beweging

 • Rob Vromans
 • Nikky Kortbeek
 • Léon Schoonhoven
 • Brigitte van den Bosch
 • Mark Van Houdenhoven
Chapter

Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft hoe het verbeteren van de capaciteitsplanning van klinische fysiotherapie na operaties kan leiden tot betere zorg voor patiënten, een meer gelijkmatige verdeling van werklast én een verhoogde productiviteit van de behandelaren. De kern van capaciteitsplanning is het vinden van de juiste afstemming tussen de vraag naar zorg en in te zetten capaciteit. De vraag naar klinische zorg is variabel, doordat de benodigde zorg per specialisme en type ingreep verschilt, er niet op alle dagen in de week evenveel geopereerd wordt en er last minute wijzigingen in de operatieplanning optreden. Door de variabiliteit en onzekerheid in de vraag naar klinische zorg is het voor capaciteitsplanners moeilijk om een dienstrooster te maken waarmee het aanbod van fysiotherapeuten elke dag is afgestemd op de zorgvraag. Dit hoofdstuk presenteert een wiskundige methodiek waarmee de vraag naar klinische fysiotherapie meerdere maanden van tevoren voorspelbaar gemaakt kan worden en waarmee de afstemming tussen vraag en aanbod kan worden geoptimaliseerd. Succesvolle invoering van deze methodiek in de Sint Maartenskliniek toont positieve effecten voor de patiënt, medewerker en bedrijfsvoering.

Literatuur

 1. Litvak, E., Beurhaus, P., Rudolph, M., Prenney, B., Fuda, K. K., Green Vaswani, S., et al. (2009). Managing patient flow in hospitals: Strategies and solutions (2nd ed). Joint Commission Resources.Google Scholar
 2. Hans, E.W., Houdenhoven, M. van, & Hulshof, P.J. (2012). A framework for health care planning and control. In R.W. Hall (Eds.), Handbook of healthcare system scheduling. International Series in Operations Research & Management Science, 168, 303–320. New York, NY, USA: Springer.Google Scholar
 3. Kortbeek, N., Braaksma, A., Smeenk, H. F., Bakker, P. J. M., & Boucherie, R. J. (2015). Integral resource capacity planning for inpatient care services based on bed census predictions by hour. Journal of the Operational Research Society, 66(10), 1061–1076.CrossRefGoogle Scholar
 4. Vanberkel, P. T., Boucherie, R. J., Hans, E. W., Hurink, J. L., Lent, W. A. M. van, & Harten, W. H. van (2011). Accounting for inpatient wards when developing master surgical schedules. Anesthesia & Analgesia, 112(6), 1472–1479.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Rob Vromans
  • 1
 • Nikky Kortbeek
  • 2
 • Léon Schoonhoven
  • 3
 • Brigitte van den Bosch
  • 4
 • Mark Van Houdenhoven
  • 5
 1. 1.Universiteit TwenteRhythmEnschedeThe Netherlands
 2. 2.Universiteit TwenteKenniscentrum CHOIREnschedeThe Netherlands
 3. 3.Sint MaartenskliniekAmbulant Centrum voor ReumatologieUbbergenThe Netherlands
 4. 4.Sint MaartenskliniekUbbergenThe Netherlands
 5. 5.Radboud UniversiteitNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations