Advertisement

Inzetbaarheid van artsen

 • Leo Berrevoets
 • Bart Berden
 • Miranda Snoeren
Chapter

Samenvatting

Grotere vakgroepen van medisch specialisten, vrijgevestigd of in loondienst, doen de behoefte toenemen aan transparantie. Transparantie als antwoorden op vragen als: is de werklast goed verdeeld over alle individuen? En, gegeven de hoge loonkosten van naar schatting ten minste 200.000 euro per formatieplaats, zijn er mogelijkheden voor efficiencyverbetering? We berekenen eerst de inzetbaarheid van de gemiddelde medisch specialist en werken twee voorbeelden uit. Het eerste is de kwantificering van het takenpakket van een vakgroep. Het tweede voorbeeld is het vertalen van de totale formatie van een vakgroep naar beschikbare uren en naar deeltaken. De methodiek kan ook worden toegepast voor paramedici.

Literatuur

 1. NVZ (2015). Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2015. Geraadpleegd via NVZ (https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/ams/arbeidsvoorwaarden-medisch-specialisten-2015/).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Leo Berrevoets
  • 1
 • Bart Berden
  • 2
 • Miranda Snoeren
  • 3
 1. 1.Adviesgroep PVIRadboudumcNijmegenThe Netherlands
 2. 2.Elisabeth-TweeSteden ZiekenhuisTilburgThe Netherlands
 3. 3.RadboudumcNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations