Advertisement

Jaarurenplanningen: schakel tussen formatiebegroting en dienstroostering

 • Egbert van der Veen
 • Bart Veltman
Chapter

Samenvatting

Jaarurenplanningen vormen een methodiek om het gat tussen de begroting van personeelsbudgetten en formatiesamenstelling en de operationele inzetplanning van personeel te dichten. Jaarurenplanningen beschrijven een planning op het niveau van weken tot maanden, waarin de inzet van personeel (in uren per week/maand) wordt afgestemd op een ingeschat productieniveau (een verwachte vraag naar zorg). Daarmee wordt voorkomen dat er momenten (weken) van onderbezetting zijn en, tegelijkertijd, momenten (andere weken) van overbezetting. Een aan twee kanten snijdend mes als het gaat om beheersing van kosten, maar ook als het gaat om kwaliteit van dienstverlening. Het laatste doordat er meer momenten zijn van een goed op de vraag naar zorg afgestemd aanbod aan zorgcapaciteit. Aan de hand van een aantal voorbeelden motiveren wij het nut van jaarurenplanningen en we presenteren, zonder op wiskundige details in te gaan, een rekenmodel om jaarurenplanningen te ondersteunen.

Literatuur

 1. Veen, E. van der. (2013). Personnel Preferences in Personnel Planning and Scheduling. PhD thesis, Enschede: Universiteit Twente.Google Scholar
 2. Veen, E. van der, Hans, E., Veltman, B., Berrevoets, L., & Berden, H. (2015). A case study of cost-efficient staffing under annualized hours. Health Care Management Science, 18.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Egbert van der Veen
  • 1
 • Bart Veltman
  • 2
 1. 1.Kenniscentrum CHOIRUniversiteit TwenteEnschedeThe Netherlands
 2. 2.ORTEC HealthcareRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations