Advertisement

Bezettingsgraad

 • Leo Berrevoets
 • Maartje van de Vrugt
 • Guus de Vries
Chapter

Samenvatting

Het bieden van goede en efficiënte patiëntenzorg vraagt inzicht in procesvariabelen zoals capaciteit, capaciteitsbenutting, beïnvloedbaarheid en sturingsmogelijkheden. Capaciteitsbenutting meet men door het berekenen van de bezettingsgraad. In dit hoofdstuk presenteren we allereerst begrippen met betrekking tot capaciteit en de benutting ervan en een model om deze begrippen aan elkaar te relateren. Met voorbeelden zetten we de stap naar de praktijk van bedrijfsvoering. Conclusies: de norm voor een bezettingsgraad van een afdeling heeft een forse bandbreedte en is in sterke mate situationeel. Hoe kleiner, c.q. hoe specifieker, een afdeling is des te lager zal de bezettingsgraad zijn met de kans op relatief hoge kosten. In de praktijk zien we dat een bezettingsgraad boven de 80 % goed haalbaar is bij de grote interne verpleegafdelingen, maar niet bij kleine, zeer specifieke verpleegafdelingen. Verpleegafdelingen waar geopereerde patiënten verpleegd worden, hebben over het algemeen een lagere bezettingsgraad vanwege weekpatronen in bedbezetting, die in belangrijke mate veroorzaakt worden door het operatierooster. Een bezettingsgraad van 70 % is dan realistischer.

Literatuur

 1. Bruin, A. de, Bekker, R., Zanten, L. van, & Koole, G. (2010). Dimensioning hospital wards using the Erlang loss model. Ann Operation Research –43.Google Scholar
 2. Hopp, W., & Spearman, M. (2008). Factory physics. Singapore: Mc Graw Hill.Google Scholar
 3. Roubos, D., & Bruin, A. de. (2008). Clinical ward Calculator. Geraadpleegd via Kenniscentrum zorglogistiek (PICA) (http://www.vumc.nl/afdelingen/pica/Software/erlang_b/).
 4. Vissers, J., & Beech, R. (2005). Health Operations Management: Patient flow logistics in health care. New York: Routledge.Google Scholar
 5. Vries, G. de (1984). Evenwicht in zorgvraag en zorgaanbod; besturing van de afstemming op verpleegafdelingen. Helmond: Drukkerij Wibro.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Leo Berrevoets
  • 1
 • Maartje van de Vrugt
  • 2
 • Guus de Vries
  • 3
 1. 1.RadboudumcAdviesgroep PVINijmegenThe Netherlands
 2. 2.Universiteit TwenteKenniscentrum CHOIREnschedeThe Netherlands
 3. 3.DamhuisElshoutVershure’s-HertogenboschThe Netherlands

Personalised recommendations