Advertisement

Berekenen van benodigde formatie

 • Leo Berrevoets
 • Windi Winasti
 • Agnes Bolderman
Chapter

Samenvatting

Op werkplekken is er sprake van een voortdurend streven naar enerzijds goede zorg en behandeling en anderzijds een acceptabele werklast. Een vraag die hieruit voortkomt: hoeveel personeel is er ingezet: voldoende, te veel of te weinig? Een evenwichtige werklast komt tot uiting in de kwaliteit van het werk, de veiligheid van patiënten, de mate van doelmatigheid, plezier in het werk en het gevoel ‘het werk aan te kunnen’. Een duidelijke en transparante methode om de formatie te berekenen is daarom van wezenlijk belang. Wij presenteren hier het model ‘indeling van taken’ om formatie te berekenen. Belangrijk onderdeel van het model is het volgen van de vaak variërende productie en als afgeleide de daarbij behorende wisselingen in benodigd personeel. Ondersteunend aan de productietaken zijn andere taakonderdelen: overhead, scholing en het inwerken van nieuwe collegae. De ideale situatie moge duidelijk zijn: er is een voortdurende balans tussen benodigd en beschikbaar personeel. In dit voorbeeld presenteren we een rekenmethode voor de zorg met voorbeelden. Deze rekenmethode is echter breder toepasbaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Leo Berrevoets
  • 1
 • Windi Winasti
  • 1
 • Agnes Bolderman
  • 2
 1. 1.RadboudumcAdviesgroep PVINijmegenThe Netherlands
 2. 2.RadboudumcHealth AcademyNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations