Advertisement

Capaciteitsanalyse gebaseerd op verpleegindexen

 • Sylvia Elkhuizen
Chapter

Samenvatting

In veel ziekenhuizen is de verpleegkundige capaciteit voor de verschillende verpleegafdelingen historisch gegroeid. Er vinden evenwel veranderingen plaats in medische behandelingen en de verpleegkundige capaciteit dient dientengevolge regelmatig aangepast te worden. De verpleegindex, een ratio waarmee een relatie kan worden uitgedrukt tussen verpleegkundige capaciteit en bedgebruik, speelt daarin als normgetal een belangrijke rol. In dit hoofdstuk wordt een model gepresenteerd waarmee op relatief eenvoudige wijze inzicht kan worden verkregen in de benodigde verpleegkundige capaciteit in relatie tot de bedbezetting. De achtergronden van de verpleegindex worden beschreven. Daarnaast wordt aangegeven hoe het model een rol kan spelen in operationele, tactische en strategische beslissingen met betrekking tot verpleegkundige capaciteit op verpleegafdelingen.

Literatuur

 1. Aiken, L., Clarke, S., Sloane, D., Sochalski, J., & Silber, J. (2002). Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. Journal of the American Medical Association, 1987–1993, 288(16).Google Scholar
 2. Elkhuizen, S. (2007). Patient oriented logistics. Studies on organizational improvement in an academic hospital. Thesis. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 3. Elkhuizen, S., Bor, G., Smeenk, M., Klazinga, N., & Bakker, P. (2007). Capacity Management of nursing staff as a vehicle for organizational improvement in an academic hospital. BioMed Central Health Services Research, 7, 196.CrossRefGoogle Scholar
 4. Hurst, K. (2003). Selecting and Applying Methods for Estimating the Size and Mix of Nursing Teams. Leeds: University of Leeds, Nuffield Institute of Health.Google Scholar
 5. International Council of Nurses (2003). Fact Sheet. Nurse-to-Patient Ratios. Geraadpleegd via http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/9c_FS-Nurse_Patient_Ratio.pdf.
 6. Lang, T., Hodge, M., Olson, V., Romano, P., & Kravitz, R. (2004). Nurse-patient ratios: A systematic review on the effects of nurse staffing on patient, nurse employee and hospital outcomes. Journal of Nursing Administration, 34(7–8), 326–337.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Sylvia Elkhuizen
  • 1
 1. 1.Erasmus UniversiteitInstituut Beleid en Management GezondheidszorgRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations