Advertisement

Progressieve pijn en zwelling van de rechterknie bij een 78-jarige vrouw die dertien jaar geleden een knieprothese kreeg

  • Marc Martens
Part of the Orthopedische Casuïstiek book series (OPC)

Samenvatting

Een totale knieprothese kan een patiënt gedurende lange tijd van hevige kniepijn verlossen. De patiënte van deze casus heeft meer dan tien jaar veel baat bij haar knieprothese. Dan begint zij echter geleidelijk weer pijn te krijgen, vooral bij wandelen en traplopen. Bovendien ontstond er vaak zwelling van de knie na belasten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Marc Martens
    • 1
  1. 1.LoevenjoelBelgium

Personalised recommendations