Advertisement

Assessment catastroferen en angst bij jongeren

 • J. A. Verbunt
 • M. E. J. B. Goossens

Samenvatting

Het objectiveren van de mate van catastroferen en angst op basis van vragenlijsten kan de indicatiestelling en het evalueren van de voortgang tijdens de revalidatie van jongeren met pijn ondersteunen. De laatste jaren zijn er ook meetinstrumenten voor jongeren met pijn beschikbaar gekomen. Voor het meten van catastroferen bij jongeren is de lijst pijncatastroferen beschikbaar in een kindversie (PCS-C) en een ouderversie (PCS-P). De mate van angst voor letsel bij een jongere kan in kaart worden gebracht met de PHODA-Youth; een meetinstrument dat kan worden gebruikt voor assessment, maar ook therapeutisch kan worden ingezet om de angsthiërarchie voor graded exposure vast te stellen. Angst voor pijn kan worden vastgelegd met de Nederlandstalige versies voor jongere en ouder van de Fear of Pain Questionnaire (FOPQ-D).

Literatuur

 1. Crombez G, Bijttebier P, Eccleston C, Mascagni T, Mertens G, Goubert L, et al. The child version of the pain catastrophizing scale (PCS-C): a preliminary validation. Pain. 2003;104(3):639–46.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Dekker C, Bastiaenen CHG, Vries JE de, Goossens MEJB, Simons LE, Verbunt JA. Dutch version of the fear of pain questionnaire for adolescents with chronic pain. Submitted. 2016.Google Scholar
 3. Goubert L, Eccleston C, Vervoort T, Jordan A, Crombez G. Parental catastrophizing about their child’s pain. The parent version of the pain catastrophizing scale (PCS-P): a preliminary validation. Pain. 2006;123(3):254–63.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Simons LE, Sieberg CB, Carpino E, Logan D, Berde C. The Fear of Pain Questionnaire (FOPQ): assessment of pain-related fear among children and adolescents with chronic pain. J Pain. 2011;12(6):677–86.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Verbunt JA, Nijhuis A, Vikstrom M, Stevens A, Haga N, Jong J de, et al. The psychometric characteristics of an assessment instrument for perceived harmfulness in adolescents with musculoskeletal pain (PHODA-Youth). Eur J Pain. 2015;19(5):695–705.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • J. A. Verbunt
  • 1
 • M. E. J. B. Goossens
  • 2
 1. 1.Zorggroep Adelante en vakgroep revalidatiegeneeskundeMaastricht UMCMaastrichtThe Netherlands
 2. 2.Vakgroep Revalidatiegeneeskunde, Vakgroep Clinical Psychological ScienceUniversiteit MaastrichtMaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations