Advertisement

De educatie voor volwassenen

 • M. L. den Hollander
 • T. E. W. Hermans
 • R. P. Strackke

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de behandelaar de patiënt uitleg kan geven over zijn pijnprobleem. Ook worden de consequenties besproken die dit heeft voor de graded-exposurebehandeling, waarbij de patiënt zal worden uitgedaagd activiteiten en bewegingen uit te voeren die hij eigenlijk niet goed durft uit te voeren. Omdat hij negatieve verwachtingen heeft over bijvoorbeeld schade, extreme pijntoename of verlies van functioneren. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de graded-exposurebehandeling werkt en wat de verklaring voor deze werking is, de behandelrationale. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van het vreesvermijdingsmodel, toegepast op het pijnprobleem van de patiënt. Dit hoofdstuk heeft tot doel achtergrondinformatie te geven over de educatie en een praktische leidraad te bieden in de uitvoering van zowel de medische educatie als uitleg over de behandelrationale.

Literatuur

 1. Jong JR de, Vlaeyen JWS, Onghena P, Goossens MEJB, Geilen M, Mulder H. Fear of movement/(re)injury in chronic low back pain: education or exposure in vivo as mediator to fear reduction? Clin J Pain. 2005;21(1):9–17.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Jarvik J, Hollingworth W, Heagerty P, Haynor D, Deyo R. The longitudinal assessment of imaging and disability of the back (laidback) study: Baseline data. Spine. 2001;26(10):1158–66.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, Modic MT, Malkasian D, Ross JS. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. New England J Med. 1994;331(2):69–73.CrossRefGoogle Scholar
 4. Leeuw M, Goossens MEJB, Linton SJ, Crombez G, Boersma K, Vlaeyen JW. The fear-avoidance model of musculoskeletal pain: Current state of scientific evidence. J Behav Med. 2007;30(1):77–94.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Nijs J, Torres-Cueco R, Wilgen CP van, Girbes EL, Struyf F, Roussel N, et al. Applying modern pain neuroscience in clinical practice: criteria for the classification of central sensitization pain. Pain Phys. 2014;17(5):447–57.Google Scholar
 6. Nijs J, Wilgen CP van. Pijneducatie-een praktische handleiding voor (para)medici Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014.Google Scholar
 7. Turk DC, Okifuji A. Pain terms and taxonomies. In: Loeser JD, Butler SH, Chapman CR, Turk DC, editors. Bonica’s management of pain. 3rd ed. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. p. 18–25.Google Scholar
 8. Vlaeyen JWS, Linton SJ. Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: A state of the art. Pain. 2000;85(3):317–32.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • M. L. den Hollander
  • 1
  • 2
 • T. E. W. Hermans
  • 2
 • R. P. Strackke
  • 2
 1. 1.Vakgroep Clinical Psychological Science, Adelante afdeling revalidatiegeneeskundeUniversiteit Maastricht, Maastricht UMC+MaastrichtThe Netherlands
 2. 2.Adelante afdeling revalidatiegeneeskundeMaastricht UMC+MaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations