Advertisement

Toepassen van graded exposure vergt training en oefening, ook voor de behandelaar

 • J. R. de Jong
 • J. A. Verbunt

Samenvatting

Hoewel er nog veel onbekend is over de oorzaak van chronische pijn en de daarmee gepaard gaande beperkingen, heeft dit boek laten zien dat pijngerelateerde angst een belangrijke factor is bij de instandhouding van de pijnklachten en beperkingen. Een graded-exposurebehandeling is ontwikkeld om (chronische) pijnpatiënten te helpen hun pijnklachten als minder catastrofaal en bedreigend te interpreteren, met als uiteindelijke doel het verminderen van de invloed van pijn op het dagelijks functioneren. Dit boek heeft ook laten zien dat er een uitstekende balans is gevonden tussen theorie en praktijk. Uiteindelijk is dit zowel het uitgangspunt als de voortdurende opdracht van de auteurs, de vakgroep Revalidatiegeneeskunde van de Universiteit Maastricht en Expertisecentrum Pijn en revalidatie Adelante/MUMC+, die zorg hebben gedragen voor de totstandkoming van dit boek.

Literatuur

 1. Eelen P. Gedragstherapie is gedragstherapie: punt ander lijn! Gedragstherapie. 1999;32:231–7.Google Scholar
 2. Turk DC. Customizing treatment for chronic pain patients: who, what and why. Clin J Pain. 1990;6:255–70.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Vlaeyen JW, Morley S. Active despite pain: the putative role of stop-rules and current mood. Pain. 2004;110:512–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • J. R. de Jong
  • 1
 • J. A. Verbunt
  • 2
 1. 1.Vakgroep Revalidatiegeneeskunde, Adelante afdeling revalidatiegeneeskundeUniversiteit Maastricht, Maastricht UMC+,MaastrichtThe Netherlands
 2. 2.Zorggroep Adelante en vakgroep revalidatiegeneeskundeMaastricht UMCMaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations