Advertisement

Graded exposure: organisatorische aspecten

 • I. P. J. Huijnen
 • C. A. M. J. Loo
 • H. Veders
 • P. A. M. Kurvers

Samenvatting

In Adelante locatie MUMC+ is de organisatie van de graded-exposurebehandeling veranderd volgens Lean-principes, waardoor het behandelproces van de patiënt is verbeterd. Op één dag vinden screeningsgesprekken plaats met fysiotherapeut, ergotherapeut en gedragstherapeut. Vervolgens wordt de mate van pijngerelateerde angst in kaart gebracht met behulp van de PHODA, gevolgd door een teambespreking waarbij de revalidatiearts aanwezig is. Hier worden de bevindingen uit de screeningsgesprekken besproken en wordt de mate van geschiktheid voor een behandeltraject bepaald. Tot slot geven de revalidatiearts en het behandelteam de patiënt medische educatie en educatie over de behandelrationale, waarna deze kan aangeven of hij akkoord gaat met het voorgestelde behandelplan. Is dat het geval, dan wordt een geprotocolleerde behandelmodule exposure gepland. Dat wil zeggen dat het proces is geprotocolleerd, maar dat de behandelingsinhoud nog steeds is gericht op begeleiding op basis van eigen individuele doelen. Om een exposurebehandeling adequaat te kunnen uitvoeren, is het volgen van specifieke scholing hierin door behandelaars essentieel. Ook is het belangrijk de kwaliteit van de behandeling en het proces objectief in kaart te brengen, onder meer door middel van door de patient ingevulde van vragenlijsten.

Literatuur

 1. Aij K, Lohman B, Fest P, Geloven M van. L2 Zorg: Lean leiderschap in de praktijk. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers; 2013.Google Scholar
 2. Eijndhoven M van, Gaasbeek-Janzen M, Latta J, Wit J de. Medisch-specialistische revalidatie; Zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden; Duidingsrapport uitgebracht aan de minister van volksgezondheid, welzijn en sport.Google Scholar
 3. Kenney C. Transforming health care: virginia mason medical center’s pursuit of the perfect patient experience. Boca Raton: CRC Press; Taylor & Francis Group.Google Scholar
 4. Rasmussen E, Jørgensen K, Leyshon S. Person-centred care. Sustainia: Co-creating a healthcare for the future; 2014.Google Scholar
 5. Sila D da. Evidence: helping people share decision making. A review of evidence considering whether share decision making is worthwile. London: The Health Foundation; 2012.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • I. P. J. Huijnen
  • 1
 • C. A. M. J. Loo
  • 2
 • H. Veders
  • 2
 • P. A. M. Kurvers
  • 3
 1. 1.Zorggroep AdelanteHoensbroekThe Netherlands
 2. 2.Adelante afdeling revalidatiegeneeskundeMaastricht UMC+MaastrichtThe Netherlands
 3. 3.Adelante ZorggroepMaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations