Advertisement

Begeleiding ouders

 • M. E. J. B. Goossens
 • E. M. Spek

Samenvatting

De ouders of verzorgers van de jongeren met chronische pijn worden nauw betrokken bij de behandeling van hun kind. Enerzijds gebeurt dit tijdens de behandelsessies van hun kind. Anderzijds is dit apart van hun kind, tijdens het ouderprogramma Tips voor het Omgaan met Pijn (TOP) dat in de avonduren wordt gegeven. Het TOP-programma is wetenschappelijk onderbouwd en bestaat uit drie sessies, gegeven door de bij de behandeling betrokken therapeuten. Tijdens de interactieve sessies worden wetenschappelijke inzichten gegeven in (1) pijn en de factoren die van invloed zijn op de pijn en de beperkingen, (2) de invloed van het gezin op de instandhouding van de pijn en (3) terugvalpreventie en tips voor het dagelijkse leven. Het (interpersoonlijke) vreesvermijdingsmodel vormt de rode draad in de begeleiding van de ouders.

Literatuur

 1. Caes L, Vervoort T, Eccleston C, Vandenhende C, Goubert L. Parental catastrophizing about child’s pain and its relationship with activity restriction: the mediating role of parental distress. Pain. 2011;152:212–22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Goubert L, Simons L. Cognitive styles and processes in paediatric pain. In: McGrath P, Steven B, Walker S, Zempsky W, Editors. Oxford Textbook of Paediatric Pain. Oxford: Oxford University Press; 2013.Google Scholar
 3. Logan DE, Simons L, Carpino EA. Too sick for school? Parent influences on school functioning among children with chronic pain. Pain. 2012;153:437–43.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Lynch-Jordan AM, Kashikar-Zuck A, Szabova A, Goldschneider KR. The interplay of parent and adolescent catastrophizing and its impact on adolescents’ pain, functioning, and pain behavior. Clin J Pain. 2013;29:681–8.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 5. Palermo TM, Chambers C. Parent and family factors in pediatric chronic pain and disability: an integrative approach. Pain. 2005;119:1–4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Palermo TM, Eccleston C. Parents of children and adolescents with chronic pain. Pain. 2009;146:15–7.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 7. Palermo TM, Valrie CR, Karlson CW. Family and parent influences on pediatric chronic pain: a developmental perspective. Am Psychol. 2014;69:142–52.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 8. Pielech M, Ryan M, Logan D, Kaczynski K, White MT, Simons LE. Pain catastrophizing in children with chronic pain and their parents: proposed clinical reference points and reexamination of the pain catastrophizing scale measure. Pain. 2014;155:2360–7.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 9. Vlaeyen JW, Linton SJ. Fear-avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: a state of the art. Pain. 2000;85:317–32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Walker LS, Claar LR, Garber J. Social consequences of children’s pain: when do they encourage symptom maintenance? 2002;27:689–98.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • M. E. J. B. Goossens
  • 1
 • E. M. Spek
  • 2
 1. 1.Vakgroep Revalidatiegeneeskunde, Vakgroep Clinical Psychological ScienceUniversiteit MaastrichtMaastrichtThe Netherlands
 2. 2.Afdeling revalidatiegeneeskundeAdelante zorggroep, Maastricht UMC+MaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations