Advertisement

De educatie voor jongeren

 • E. M. Spek
 • A. Nijhuis-Mares
 • M. van Beugen

Samenvatting

Wanneer een jongere met pijn negatieve verwachtingen heeft over de gevolgen van bewegen, zal hij deze bewegingen niet zonder meer willen uitvoeren. Hij moet daarom goed begrijpen waarom er wordt gekozen voor een behandeling die gericht is op het juist weer uitvoeren van bewegingen. Tijdens de educatie is het dan ook belangrijk uitleg te geven over wat de jongere (gerelateerd aan de medische situatie) mag wat belasting van zijn lichaam betreft en waarom blootstelling aan een activiteit of beweging noodzakelijk is. De jongere kan dan een weloverwogen keuze maken om de behandeling aan te gaan, zelfs als dat gepaard gaat met een tijdelijke toename van de pijn. Om het behandeleffect te generaliseren is het bij jongeren van belang ook de ouders te betrekken in de educatie.

Literatuur

 1. Jong JR de, Vlaeyen JW, Onghena P, Goossens MEJB, Geilen M, Mulder H. Fear of movement/(re)injury in chronic low back pain: education or exposure in vivo as mediator to fear reduction? Clin J Pain. 2005;21(1):9–17; discussion 69–72.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • E. M. Spek
  • 1
 • A. Nijhuis-Mares
  • 1
 • M. van Beugen
  • 1
 1. 1.Afdeling revalidatiegeneeskundeAdelante zorggroep, Maastricht UMC+MaastrichtThe Netherlands

Personalised recommendations