Skip to main content

Geloof en (wan)hoop in de laatste levensfase

De rol van levensbeschouwing

 • 930 Accesses

Samenvatting

Geloof kan in de laatste fase van het leven veel steun geven maar soms ook grote onrust veroorzaken. Het is belangrijk dat zorgverleners daar alert op zijn, zodat patiënten en hun naasten op de juiste manier worden begeleid. Het is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend dat alle zorgverleners zelf actief bezig zijn met geloof of aangesloten zijn bij een kerk of levensbeschouwelijke genootschap. Dat hoeft geen probleem te zijn: vanuit een open houding waarbij interesse voor wat de patiënt beweegt centraal staat, kan uitstekend ingespeeld worden op wensen en behoeftes op dit terrein.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
 • DOI: 10.1007/978-90-368-1094-4_7
 • Chapter length: 16 pages
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
eBook
USD   39.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-1094-4
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book
USD   49.99
Price excludes VAT (USA)

Literatuur

 • Centraal Bureau voor de Statistiek. (2014). Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1948, 18 jaar of ouder. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

  Google Scholar 

 • Doolaard, J. (red.). (2006). Nieuw handboek geestelijke verzorging. Kampen: Kok.

  Google Scholar 

 • Evers, R. (2006). De betekenis van het sterven – een praktisch inzicht in het naderende levenseinde en overlijden, samengesteld voor ziekenhuismedewerkers en iedere andere geïnteresseerde. Amsterdam: Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK).

  Google Scholar 

 • Graeff, A., Bommel, J. M. P. van, et al. (2010). Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk. Met daarin opgenomen: Richtlijn spirituele zorg. Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC).

  Google Scholar 

 • Kalsky, M., & Pruim, F. (2014). Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies. Vught: Skandalon.

  Google Scholar 

 • Keirse, M. (2004). Omgaan met ziekte. Een gids voor de patiënt, het gezin en de zorgverlener. Tielt: Lannoo.

  Google Scholar 

 • Leget, C. (2003/2012). Ruimte om te sterven. Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners. Tielt: Lannoo.

  Google Scholar 

 • Leget, C. (2008). Van levenskunst tot stervenskunst. Over spiritualiteit in de palliatieve zorg. Tielt: Lannoo.

  Google Scholar 

 • Lommel, P. van (2009). Eindeloos bewustzijn. Utrecht: Ten Have.

  Google Scholar 

 • Olsman, E. (2015). Hope in palliative care: A longitudinal Qualitative Study. Amsterdam: PhD Thesis VU.

  Google Scholar 

 • Oosterhuis, H. (1988). Wat in mensen omgaat. Dertien gezangen voor de liturgie. Hilversum: Gooi en Sticht.

  Google Scholar 

 • Trouw. (17. Jan 2015). Het hiernamaals is vooral een Walhalla zonder God.

  Google Scholar 

 • World Health Organisation. (2002). WHO Definition of Palliative care.

  Google Scholar 

Aanbevolen

 • DVD: Nelleke Dinnissen & Paul van Laere. (2014). Ik heb een dokter in Marokko. Een film over de beleving van ziekte en dood in andere culturen. Nijmegen: Valadin Film.

  Google Scholar 

 • Richtlijn Spirituele zorg. (2010). In A. Graeff, J. M. P. van Bommel, et al. (red.), Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk. Utrecht: Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC).

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Copyright information

© 2016 Bohn Stafleu van Loghum

About this chapter

Cite this chapter

Verhagen-Krikke, E. (2016). Geloof en (wan)hoop in de laatste levensfase. In: Vink, M., Teunisse, S., Geertsema, H. (eds) Klaar met leven?. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. https://doi.org/10.1007/978-90-368-1094-4_7

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-1094-4_7

 • Published:

 • Publisher Name: Bohn Stafleu van Loghum, Houten

 • Print ISBN: 978-90-368-1093-7

 • Online ISBN: 978-90-368-1094-4

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection